BYSTRÁ HLAVA


Sam Loyd – pravidla

Návod k řešení

Začněte u srdce, přímo uprostřed. Udělejte jedním z osmi možných směrů rovně dva kroky, to znamená na sever, jih, východ, západ, nebo v úhlopříčném směru, šikmo, jak by řekly ženy, tj. na severovýchod, severozápad, jihovýchod nebo jihozápad.
Když jste ušli rovně ty dva kroky, dostali jste se na čtverec s číslem, které předepisuje cestu pro příští den. Tedy přesně tolik kroků, kolik je napsáno ve čtverci, a to zase rovně, jedním z osmi směrů.
Z tohoto místa běžte podle uvedeného čísla dále a tímto způsobem pokračujte tak dlouho, až se dostanete na čtverec, který neleží přímo na hranici lesa (ani se jí nedotýká rohem), ale je od ní vzdálen aspoň v jednom směru na jeden krok (to znamená na jeden čtverec), a odtud již můžete vyjít z lesa ven. Až budete z lesa venku, můžete křičet, povykovat a jásat, jak chcete, neboť jste hádanku vyřešiili."

Uveďme si příklad.

V tabulce je možné se přesunovat z jednoho čísla na druhé podle zadaných pravidel. Řekněme, že v tomto případě je délka skoku určena velikostí čísla, z něhož vycházíme. Bude-li tímto číslem jednička, přechází se na některé sousední pole, bude-li jím dvojka, je možné postupovat pouze na všechna druhá čísla od výchozího, tj. přes jedno, atd. Směry pohybu nechť jsou: svisle, vodorovně a v obou diagonálních směrech.
Podle větrné růžice lze tedy postupovat na východ, sever, západ a jih a dále na SV (severovýchod), SZ (severozápad), JZ (jihozápad) a JV (jihovýchod).
Konečně zbývá určit počátek a cíl hledané cesty tímto bludištěm. Místo startu je označováno podtržením, v následující uloze je v centru obrazce (2), a cíl je zapsán pomocí písmen C. Ta se nalézají v rozích tabulky. Úkolem je nalézt podle zadaných pravidel cestu od místa startu do některého cíle.

Hodně štěstí


obtížnost:

Sam Loyd 1

V této variantě se smíte pohybovat jen v hlavních směrech – nahoru, dolu, doprava, doleva – S, J, V, Z. Start je opět podtržen, cílem je jedno z plíček „C“.


« Předchozí Další » © NORIK www.ginkgo-praha.org