BYSTRÁ HLAVA


obtížnost:

Objem krychle

Určete objem silně vyznačené části velké krychle.

Předpokládejte, že vyznačená část uvnítř krychle pokračuje nejjednodušším možným způsobem.

Kolik jste napočítali?


obtížnost:

Porovnej součet

Máte před sebou dva sloupce čísel:

  123456789     000000001
  123456780     000000021
  123456700     000000321
  123456000     000004321
  123450000     000054321
  123400000     000654321
  123000000     007654321
  120000000     087654321
  100000000     987654321
 -----------    -----------
  ??????????     ??????????
  

Odhadněte, zda je větší součet prvního nebo druhého sloupce. O správnosti svého odhadu se přesvědčete. Ne však počítáním, ale úsudkem.


« Předchozí Další » © NORIK www.ginkgo-praha.org