BYSTRÁ HLAVA


obtížnost:

Sčítání

Podívejte na obrázek. Je na něm znázorněno několik rovnic.

Umíte bez dlouhého počítání určit, kolik váží každé děleso, tj. válec, krychle, koule, známe-li všechny součty hmotností vyznačených na obrázku?


obtížnost:

Síť čtyřstěnu

Nejjednodušším tělesem je pravidelný čtyřstěn, který je ohraničen čtyřmi shodnými rovnostrannými trojúhelníky. Kolika způsoby můžeme zobrazit síť tohoto tělesa ?


« Předchozí Další » © NORIK www.ginkgo-praha.org