BYSTRÁ HLAVA


obtížnost:

Obsah & Obvod

Vystřihněte si 12 čtverečků a označte je písmeny:

Všechny čtverečky rozdělte na dvě skupiny tak,

  1. aby v každé skupině byl stejný počet čtverečků
  2. aby čtverce v každé skupině měly stejný součet obvodů
  3. aby čtverce v každé skupině měly stejný součet obsahů

obtížnost:

Přelévání tekutin 1

Dejme tomu, že máme 3 nádoby:

Největší z nich je plná, další dvě prázdné.
Na žádné z nich není stupnice, takže lze určit jen ta množství tekutin, která se rovnají některé plné nádobě. Není možný žádný odhad.
Přelévání je možné ukončit jen tehdy, je-li nádoba plně naplněna, nebo je-li celý obsah vylévané nádoby přelit do jiné nádoby.

Úkol

Přeléváním dojděte ke stavu, kdy budete mít v jedné nádobě 5l a ve zbývajících nádobách po 2l.


« Předchozí Další » © NORIK www.ginkgo-praha.org