BYSTRÁ HLAVA


obtížnost:

Řezy krychle

  1. Jak je třeba rozřezat krychli, aby řez byl pravidelný pětiúhelník?
  2. Jak je třeba rozřezat krychli, aby řez byl rovnostranný trojúhelník?
  3. Je možno na krychli provést řez, aby vznikl pravidelný mnohoúhelník s více než 6 stranami?

obtížnost:

Rýsovací

Nakreslete si na papír dvě rovnoběžky. Na jedné z nich – kterékoli – ohraničte úsečku dvěma body A a B.

Vaší úlohou je rozdělit úsečku na dva stejné díly, tj. rozpůlit přesně vzdálenost AB, přičemž smíte použít jen pravítko a tužku. Samozřejmě nesmíte používat žádnou pomůcku k měření.


« Předchozí Další » © NORIK www.ginkgo-praha.org