BYSTRÁ HLAVA


obtížnost:

Rýsovací

Nakreslete si na papír dvě rovnoběžky. Na jedné z nich – kterékoli – ohraničte úsečku dvěma body A a B.

Vaší úlohou je rozdělit úsečku na dva stejné díly, tj. rozpůlit přesně vzdálenost AB, přičemž smíte použít jen pravítko a tužku. Samozřejmě nesmíte používat žádnou pomůcku k měření.


obtížnost:

Síť čtyřstěnu

Nejjednodušším tělesem je pravidelný čtyřstěn, který je ohraničen čtyřmi shodnými rovnostrannými trojúhelníky. Kolika způsoby můžeme zobrazit síť tohoto tělesa ?


« Předchozí Další » © NORIK www.ginkgo-praha.org