BYSTRÁ HLAVA


obtížnost:

soucet = 76

Součet čtyř za sebou následujících sudých čísel je 76.
Najdete tato čísla?


obtížnost:

Součet na 3úhel.

K vrcholům trojúhelníka napište čísla 1,2 a 3.

Ke stranám trojúhelníka připište ještě čísla 4,5,6,7,8 a 9 tak, aby součet všech čísel na každé straně trojúhelníka (spolu s čísly u vrcholů) byl stejný.

Součet si zde můžete ověřit.

« Předchozí Další » © NORIK www.ginkgo-praha.org