BYSTRÁ HLAVA


obtížnost:

Součet na 3úhel.

K vrcholům trojúhelníka napište čísla 1,2 a 3.

Ke stranám trojúhelníka připište ještě čísla 4,5,6,7,8 a 9 tak, aby součet všech čísel na každé straně trojúhelníka (spolu s čísly u vrcholů) byl stejný.

Součet si zde můžete ověřit.

obtížnost:

Spočti vejce

Jedna žena nesla na trh koš vajec. Jakýsi nepozorný chodec do ní vrazil tak, že jí vypadl koš z ruky a všechna vejce se rozbila.

Viník litoval svého činu a chtěl jí nahradit škodu. Zeptal se tudíž:
"Kolik vajec jste nesla v košíku?"
Žena odpověděla:
"Přesně nevím, ale pamatuji se, že když jsem vejce vybírala po dvou, po třech, po čtyřech, po pěti i po šesti, vždy mi zůstalo v košíku jedno vejce. Když jsem je brala po sedmi, nezůstalo tam ani jediné."

Kolik vajec bylo v koši ?


« Předchozí Další » © NORIK www.ginkgo-praha.org