BYSTRÁ HLAVA


obtížnost:

Parcely

16 zápalek složených do čtverce představuje plot okolo zahrady. Část pozemku zabírá dům znázorněný čtvercem ze 4 zápalek.

Rozdělte deseti zápalkami zbývající pozemek na pět parcel stejného tvaru i velikosti.


obtížnost:

Překládání sirek

Vedle sebe je položeno šest zápalek tak jak to ukazuje obrázek vpravo.

Zápalky máme postupně přemísťovat a pokládat je křížem přes sebe tak, abychom dostali výsledek na obrázku vpravo. Přitom je třeba dodržovat tyto pravidla:

  1. Vezměte libovolnou samostatně ležící zápalku, přeneste ji přes dvě sousední zápalky vpravo, nebo vlevo a položte ji křížem přes cílovou (tj. třetí) zápalku.
  2. Dvojice křížem přes sebe položených zápalek se při překládání počítá za dvě zápalky.
  3. Jednou vytvořené dvojice již nelze rozebírat.

Jiné varianty

Zkuste variantu se stejnými pravidly a osmi zápalkami.

Nebo to zkuste s libovolným sudým počtem.

Trojice

Stejně jako se vytvářely dvojice, tak lze vytvářet i trojice.

Zkuste to s 15 zápalkami.


« Předchozí Další » © NORIK www.ginkgo-praha.org