BYSTRÁ HLAVA


obtížnost:

Překládání sirek

Vedle sebe je položeno šest zápalek tak jak to ukazuje obrázek vpravo.

Zápalky máme postupně přemísťovat a pokládat je křížem přes sebe tak, abychom dostali výsledek na obrázku vpravo. Přitom je třeba dodržovat tyto pravidla:

  1. Vezměte libovolnou samostatně ležící zápalku, přeneste ji přes dvě sousední zápalky vpravo, nebo vlevo a položte ji křížem přes cílovou (tj. třetí) zápalku.
  2. Dvojice křížem přes sebe položených zápalek se při překládání počítá za dvě zápalky.
  3. Jednou vytvořené dvojice již nelze rozebírat.

Jiné varianty

Zkuste variantu se stejnými pravidly a osmi zápalkami.

Nebo to zkuste s libovolným sudým počtem.

Trojice

Stejně jako se vytvářely dvojice, tak lze vytvářet i trojice.

Zkuste to s 15 zápalkami.


obtížnost:

Přetvoření

Z 20 zápalek jsou sestaveny 2 obdélníky, jeden ze šesti a druhý ze čtrnácti zápalek.

Obsah druhého obdélníka je třikrát větší než obsah prvního obdélníka. Z těchto 20 zápalek vytvořte jiné dva obrazce, z nichž obsah jednoho bude třikrát větší než obsah druhého. K vytvoření jednoho z nich použijte 7 zápalek a k vytvoření druhého 13 zápalek.


« Předchozí Další » © NORIK www.ginkgo-praha.org