Aktuálně

NAŠE MALEŠICE – FOTOVÝSTAVA
Srdečně zveme všechny obyvatele Malešic, ale i další na velkou fotografickou výstavu o naší čtvrti! VERNISÁŽ: čtvrtek 12. září, Malešický park. VÝSTAVA: do 17. listopadu 2015 tamtéž. Více informací na stránkách dobrovolné iniciativy Naše Malešice, se kterou na této akci spolupracujeme.
Obrázek
Den s přírodou v Malešicích
V sobotu 12. září se uskuteční další ročník naší akce pro širokou Den s přírodou, tentokrát na soutěžní téma „příroda ve městě“. Těšíme se na všechny příchozí! Možná (určitě) přijde i kouzelník… Více v pozvánce na akci
Obrázek

Kalendář akcí 2015 – těšíme se na setkání!


EkoCentrum vDomě

Prostřednictvím programu EkoCentra naše ZO ČSOP realizuje od roku 2004 svoje zejména osvětové působení na širší vrstvy veřejnosti s důrazem na komunitu naší městské části, zejména pak na děti a mládež. Během roku pravidelně pořádáme více než desítku akcí pro veřejnost či školy s cílem rozšiřovat environmentální povědomí, spoluutvářet dobrou celospolečenskou náladu a umožňovat setkávání různých lidí se společným zájmem – zdravou přírodou a kvalitním prostředím pro život. Snažíme se o spolupráci s nejrůznějšími neziskovými, příspěvkovými, státními i dalšími organizacemi a o postupné rozšiřování aktivit a působnosti.

Jsme akreditovaným ekocentrem ČSOP, dlouholetým členem Národní sítě EVVO a naše ekoporadna je součástí dobrovolného konsorcia pražských ekoporaden EkoporadnyPra­ha.cz.

( + ) Podporují nás


Peklo

Peklo II, s.r.o


Městská část Praha 10

Městská část Praha 10


A další »


Blíž příroděwww.blizpriro­de.cz


Činnost EkoCentra se skládá z těchto částí:

Během roku 2014 jsme na 12 akcích pro veřejnost přivítali 1133 návštěvníků. Děkujeme a těšíme se na některé z našich dalších akcích v letošním roce 2015!

Ročně na více než desítce námi organizovaných brigád odpracuje ve prospěch přírody a životního prostředí cca 150 – 200 dobrovolníků (spoluprací ve formě firemního dobrovolnictví) téměř 1 000 hodin.

V Praze 10 jsme v září 2013 slavnostně otevřeli novou naučnou stezku sv. Josefa v Malešicích, v říjnu 2014 pak naučnou stezku Strašnice.