Aktuálně

Naše Malešice v březnu – přidejte ruce k dílu!
Všechny si dovolujeme pozvat na jarní březnové akce: malešické promítání filmů z festivalu Jeden svět a pak tradiční jarní úklid Malešického lesíka. A uklízet můžete případně pomoci i jinde na Desítce!
PF 2015
Všem přejeme hodně zdraví, pracovní i osobní spokojenosti a dostatek elánu v novém roce. Těšíme se na setkání na některé z našich akcí pro veřejnost – jste srdečně zváni!

Kalendář akcí 2015 – těšíme se na setkání!


EkoCentrum vDomě

Prostřednictvím programu EkoCentra naše ZO ČSOP realizuje od roku 2004 svoje zejména osvětové působení na širší vrstvy veřejnosti s důrazem na komunitu naší městské části, zejména pak na děti a mládež. Během roku pravidelně pořádáme více než desítku akcí pro veřejnost či školy s cílem rozšiřovat environmentální povědomí, spoluutvářet dobrou celospolečenskou náladu a umožňovat setkávání různých lidí se společným zájmem – zdravou přírodou a kvalitním prostředím pro život. Snažíme se o spolupráci s nejrůznějšími neziskovými, příspěvkovými, státními i dalšími organizacemi a o postupné rozšiřování aktivit a působnosti.

Jsme akreditovaným ekocentrem ČSOP a naše ekoporadna je od roku 2011 součástí dobrovolného konsorcia pražských ekoporaden EkoporadnyPra­ha.cz.

( + ) Podporují nás


Peklo

Peklo II, s.r.o


Městská část Praha 10

Městská část Praha 10


A další »


Blíž příroděwww.blizpriro­de.cz


Činnost EkoCentra se skládá z těchto částí:

Během roku 2014 jsme na 12 akcích pro veřejnost přivítali 1133 návštěvníků. Děkujeme a opět se těšíme na shledání při našich dalších akcích v letošním roce 2015!

Ročně na více než desítce námi organizovaných brigád odpracuje ve prospěch přírody a životního prostředí cca 150 – 200 dobrovolníků (spoluprací ve formě firemního dobrovolnictví) téměř 1 000 hodin.

V Praze 10 jsme v září 2013 slavnostně otevřeli novou naučnou stezku sv. Josefa v Malešicích, v říjnu 2014 pak naučnou stezku Strašnice.