Aktuálně

Léto v Malešicích
Sledujte plán malešických akcí i přes léto! My máme sice prázdniny, ale některé jiné organizace nabízejí příměstské tábory nebo letní sousedská setkání. 25.8. pak propukne 2. ročník festivalu MALEŠIČÁK! Sledujte kameldář na webu MALESICE.EU.
Jsme na táboře
Všem přejeme krásné léto, prázdniny i dovolené. V červenci jsme jako každý rok po tři týdny na Broumovsku na táboře, ani letos tomu není jinak!
DEN ZEMĚ 2018
Tradiční jarní akce plná soutěží, her a dovedností je opět tu! Letos na téma „EKOLOGIE“ VE MĚSTĚ! Přijďte v sobotu 21.4. mezi 11 a 17 hodinou do Malešického parku!

EkoCentrum vDomě

(>) Chystáme pro vás!

Obrázek

Přijměte pozvání na některou z našich akcí pro veřejnost! Termíny akcí naleznete v Kalendáři akcí a též na stránce komunitní iniciativy Naše Malešice


( + ) Podporují nás


Peklo

Peklo II, s.r.o


Městská část Praha 10

Městská část Praha 10


A další »


Blíž příroděwww.blizpriro­de.cz


Prostřednictvím programu EkoCentra naše ZO ČSOP realizuje od roku 2004 svoje zejména osvětové působení na širší vrstvy veřejnosti s důrazem na komunitu naší městské části a domovské čtvrti, zejména pak na děti a mládež. Během roku pravidelně pořádáme na dvě desítky akcí pro veřejnost či školy s cílem rozšiřovat environmentální povědomí, spoluutvářet dobrou celospolečenskou náladu a umožňovat setkávání různých lidí se společným zájmem – zdravou přírodou a kvalitním prostředím pro život. Snažíme se o spolupráci s dalšími neziskovými, příspěvkovými, státními i dalšími organizacemi a o postupné rozšiřování aktivit a působnosti.

Jsme akreditovaným ekocentrem ČSOP, dlouholetým členem Národní sítě EVVO a naše ekoporadna je součástí dobrovolného konsorcia pražských ekoporaden EkoporadnyPra­ha.cz.

Činnost našeho EkoCentra se skládá z těchto částí:Během roku 2015 jsme na 21 akcích pro veřejnost přivítali přes 2000 návštěvníků. Děkujeme a těšíme se na některé z našich dalších akcích v letošním roce 2016!

Ročně na více než desítce námi organizovaných brigád odpracuje ve prospěch přírody a životního prostředí cca 150 – 200 dobrovolníků, formou spoluprace firemního dobrovolnictví, téměř 1 000 hodin.

V Praze 10 jsme v roce 2011 spoluzaložili kominitní iniciativu občanů Naše Malešice a díky ní jsme pro Vás v září 2013 otevřeli novou naučnou stezku sv. Josefa v Malešicích, v říjnu 2014 pak naučnou stezku Strašnice.