Ekologická olympiáda

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce. Více o soutěži se dočtete na celostátní prezentaci.

Celorepublikovým pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody, spoluvyhlašovatelem je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii soutěží B). Ve školním roce 2013/14 probíhá 19. ročník soutěže.

Naše organizace se podílela v několika předešlých letech na pořadatelství pražského krajského kola této soutěže.

Krajské kolo Praha 2011/2012

Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOPwww.smop.cz

ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“www.natura-praha.org

Fakulta životního prostředí ČZU v Prazewww.fzp.czu.cz

společně uspořádali ve školním roce 2011/12 pražské krajské kolo Ekologické olympiády, soutěže, která je určena pro tříčlenná družstva žáků a studentů středních škol a gymnázií pod patronací školy či občanského sdružení. Vítěz krajského kola postupuje do kola národního, které se bude konat na jaře roku 2012.

Výsledky a informace

Podrobnosti Termíny kontakty a odkazy – průběžně aktualizováno
Kdy 21. a 22. října 2011
Kde Staroměstská radnice
Pro koho tříčlenná družstva žáků a studentů středních škol a gymnázií pod patronací školy či občanského sdružení
Téma Ovzduší ve městě
Výsledky Výsledková listina 2011/12
Zvací dopis Zvací dopis pražským středním školám
Propozice Propozice pro soutěžící
Přihláška Přihláška EO 2011/12 Krajské kolo Praha
Soutěžní řád Soutěžní řád 2011/12
Harmonogram Průběh soutěže 2011/12
Test Letošní testové otázky
Poznávačka Letošní poznávačka
Praktická část Zadání letošní praktické části
Fotografie Letošní ročník ve fotografii
Celostátní garant a pořadatel Sdružení mladých ochránců přírody
Spolupořadatel 01/14 ZO ČSOP Natura, quo vadis?
Spolupořadatel Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
Koordinátor pražského kola EO Radek Borovička
Kontaktní e-mail ekoolympiada (at) na­tura-praha.org

Krajské kolo Ekologické olympiády Praha 2011/12 se uskutečnilo za podpory:

Hlavní město Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Lesy České Republiky, s. p.

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

Související články