2012: Zimní přikrmování městského ptactva

Autor

Ing. Milan Maršálek

Anotace

Článek přináší základní informace týkající se možností přikrmování ptačích druhů v městském prostředí, možností výroby a umístění ptačích krmítek. Stručně je popsána doporučená a naopak nežádoucí skladba příkrmů. Článek vychází z doporučení České společnosti ornitologické a na základě vlastní zkušenosti členů publikující organizace, která v současné době realizuje projekt „ptačích krmítek pro veřejnost“ ve své domovské Městské části Praha 10.

Úvod

Mnoho ptačích druhů během podzimu odlétá do oblastí s příznivějším podnebím a s dostatkem potravy. Avšak řada druhů zůstává u nás a přes zimu rádi přijmou, především za tuhých mrazů a vysoké sněhové pokrývky, pomoc ze strany člověka ve formě přikrmování. Nejrozšířenější a nejznámější způsob je přikrmování na krmítku. Tímto způsobem může pomoci každý, kdo se rozhodnete krmítko sám vyrobit nebo ho zakoupit.

Výroba ptačího krmítka

Nejvhodnějším materiálem pro výrobu krmítka pro ptáky je dřevo. Nicméně pro vytvoření jeho jednotlivých částí, zejména stříšky, můžeme použít i kovu nebo umělých hmot. Na velikosti a tvaru krmítka úplně nezáleží Rozměry volte podle velikosti ptactva, které chcete krmit. Mějme však na paměti, že velké druhy, jako například holub či sojka, malé ptáky z krmítka mohou vyhnat. Krmítko o rozměrech 25×20×20 cm je vhodné zejména pro menší pěvce do velikosti kosa. Důležitá je především dostatečně velká stříška, která chrání předkládanou potravu před vlhkem a sněhem, s přesahem základny krmítka alespoň o tři centimetry na každé straně. Při výrobě nesmíme opomenout opatřit krmítko nízkým zábradlím (asi 1,5 – 2 cm), aby vítr nesmetal potravu na zem z ploché základny krmítka. Jsou však i alternativní druhy krmítek, např. z květináčů, PET lahví apod. Ovšem dřevěné krmítko má svou estetickou a přírodní hodnotu za využití obnovitelného materiálu.

Vhodné umístění ptačích krmítek

Vyrobené krmítko nejlépe umístíme na místě s volným prostranstvím. Mělo by to být místo klidné a přehledné, minimálně 1,5 metru nad zemí a alespoň 2 metry od nejbližšího stromu. Pokud krmítko věšíme na stromy, tak je dobré ho zavěsit pomocí drátu nebo provázku za větev. Tímto opatřením předejdeme napadení ptáků toulavou kočkou nebo kunou.

Doporučené způsoby přikrmování

Důležitým faktorem přikrmování je zjištění, které druhy zalétávají zrovna do té či oné zahrady či vnitrobloku, kde je krmítko umístěno, a určit tak vhodnou skladbu potravy daných ptačích druhů. Potrava, kterou můžeme ptákům nabídnout, se liší podle jednotlivých druhů. Například pěnkavy a vrabci preferují semena plevelů a obilovin. Tyto druhy často navštěvují zásyp. Sýkory (koňadra, modřinka, babka, uhelníček, parukářka), brhlík, šoupálek jsou rádi za olejnatá semena, lůj či tukovou směs. A naopak kosi a drozdi za plody nejrůznějších v přírodě nasbíraných bobulovin či jablka.

Nežádoucí způsoby přikrmování

Potrava předkládaná ptákům na krmítko by měla být rozhodně kvalitní a nezkažená. Zásadně ptákům nesmíme servírovat zbytky z kuchyně či jídelny. Takováto potrava totiž způsobuje zvířatům obecně značné zažívací potíže a může vést až k jejich úhynu. Ptáky nikdy nesmíme krmit těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky či přepáleným lojem!

Vhodná doba pro příkrm ptactva

S krmením můžeme začít již začátkem listopadu. Krmivo se podává pravidelně, zpočátku v menších dávkách. Za mrazů a při vyšší sněhové pokrývce je žádoucí dávky zvyšovat. Přikrmovat pak lze až do konce měsíce března a s končící zimou postupně krmivo utlumujeme.

Příklady možností zapojení veřejnosti

Způsoby zapojení veřejnosti do přikrmování ptactva jsou rozličné. Od každodenního příkrmu na balkonu, přes umístění poctivého krmítka na vlastní zahradě. Naše ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ za podpory místní Městské části Praha 10 od tohoto podzimu zahájila aktivity, které mají za cíl podpořit starost obyvatelstva o své ptačí sousedy a zároveň v rovině environmentální osvěty celkově přiblížit obyvatele ke svému životnímu prostředí. Konkrétními realizovanými aktivitami byly a jsou: 1) možnost výroby vlastního krmítka v rámci doprovodného programu otevření místní naučné stezky, 2) vydání informačního letáku o přikrmování ptactva a 3) v neposlední řadě bezplatná možnost pro občany Prahy (v tomto případě s omezením na MČ Praha 10) zdarma získat krmítko. Přičemž je očekávána zpětná vazba ve formě fotografie umístění a sledování místních ptačích druhů. Poslední aktivita je přirozeně na dobrovolném zapojení a dobrozdání zapojených občanů, přičemž tyto atributy dobrovolnosti patří v oblasti ochrany přírody a péče o ní, mezi základní pilíře, které je i mezi širokou veřejností třeba podporovat.

Poděkování

Článek vznikl jako výstup projektu „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství pro Prahu v letech 2012 – 2013“, který je finančně podpořen hl. m. Prahou a jehož prezentaci naleznete na vlastním portálu EkoporadnyPra­ha.cz. Vedle toho je příspěvek doplňujícím výstupem probíhající kampaně MČ Praha 10: Praha 10 – Město stromů 2012/2013.

Zdroje:

J. Cepák & P. Voříšek, 2002: Česká společnost ornitologická, Zimní přikrmování ptáků – oficiální doporučení ČSO na webových stránkách www.birdlife.cz.