2013: Naučné výlety po Praze a okolí

Autor

Ing. Milan Maršálek

Anotace

Článek přináší základní informace týkající se možností šetrné turistiky v hlavním městě a jeho okrajových částech. Stručně popisuje stav a vznik naučných stezek v Praze a doporučení na zajímavá místa k návštěvě. Na příkladu dobré praxe, přibližuje článek formu environmentální interpretace témat životního prostředí, na základě vlastní zkušenosti členů publikující organizace. Ta se problematice dlouhodobě věnuje, v současné době realizuje projekt Naučné stezky svatého Josefa ve své domovské čtvrti Malešice v Městské části Praha 10.

Úvod

Naučné stezky patří v Praze h oblíbenému způsobu, jak interpretovat krásy přírody obyvatelům našeho města. Vedle tradičních stezek přírodou však v posledních letech přibívá i tras smíšených nebo čistě městských. Poznání spojené s turistikou se totiž rozhodně neomezuje na přírodní prostředí. Zároveň také stoupá náročnost návštěvníků po doprovodné zábavě, neboť strohý text sám o sobě ještě zaujmout nemusí. Rozhodně je však v Praze co navštívit, čtěte dále.

Naučné stezky v ČR a Praze

V naší republice již od dob Československa a posléze i v České republice byly a jsou naučné stezky rozšířenou a historicky oblíbenou formou environmentální výchovy. Za první naučnou stezku byla dlouho považována stezka na Medník v Posázaví, otevřená v roce 1965, a která mimo jiné v roce 2010 prošla zásadní rekonstrukcí. Nicméně zatím autorovy článku známou první naučnou stezkou na našem území byla již v období 2. světové války Köglerova naučná stezka vybudovaná v severní části Lužických hor, u Krásné Lípy. Byla taktéž obnovena a je funkční i dnes. Odhadem autorů, kteří se zabývají problematikou, se v roce 1986 na území Československa nacházelo 104 naučných stezek, dnes je jich v České republice cca 450.

Příklady posledních realizovaných stezek v hlavním městě a interakční prvky Novým trendem je budování nejen bodových informačních panelů, ale rozrůstání naučných stezek o doprovodné herní prvky a atrakce. Účelem těchto prvků je upoutat návštěvníky (zejména děti) a přiblížit či dokreslit interpretovanou tematiku panelu naučné stezky. Z titulu své funkce se pro tyto prvky v Praze vžil termín „environmentální atrakce“. Nutno podotknout, že mimo území Prahy byly podobné prvky budovány ve stejné době i v určitém časovém předstihu, a model tak není žádnou převratnou novinkou. Ovšem v Praze samotné se jedná v posledních letech o koncept nový a rozšiřující NS.

Jako konkrétní příklad zvýšení atraktivity naučných stezek mohou vhodně posloužit několik nových pražských naučných tras z dílny 14. pražské ZO ČSOP. Jedná se o tyto trasy nacházející se v okrajových přírodních lokalitách hl. m. Prahy, v posledním případě se jedná o novou stezku městského charakteru (v závorce rok otevření NS):

Použité inovace bodových informačních panelů a příklady doprovodných environmentálních atrakcí:

Kam na výlet?

Rozcestníkem k tipům na výlety v Praze a okolí mohou být vedle doporučení přátel a známých i stránky hlavního města. Jeho pracovníci, zejména z řad zaměstnanců ochrany přírody a krajiny totiž připravili řadu výletních tras, které ve svém vedení využívají naučných stezek, ale také třeba jednotlivých toků potoků, chráněných území apod. Další stránky také spravují různí nadšenci a zájmová sdružení. Nejlepší variantou je proto navštívit tématické stránky a výlet si zkrátka vybrat.

Doporučujeme následující odkazy:

Poděkování

Článek vznikl jako výstup projektu „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství pro Prahu v letech 2012 – 2013“, který je finančně podpořen hl. m. Prahou a jehož prezentaci naleznete na vlastním portálu EkoporadnyPra­ha.cz.

Zdroje:

Čeřovský, J., 1982: Učebny pod širým nebem. Stručný průvodce po naučných stezkách státní ochrany přírody v ČSR. Praha.

Čeřovský, J., et Záveský, A., 1989: Stezky k přírodě. SPN, Praha.

Drábek K., 2005: Naučné stezka a trasy, Praha a Středočeský kraj. Dokořán, Praha.

Maršálek, M., 2011: Naučná stezka jako forma aplikace environmentální výchovy v odborném vzdělávání na území hl. m. Prahy. Závěrečná práce, vedoucí doc. R. Dytrtová. IVP ČZU, Praha.

Maršálek, M., 2013: Ukázka možností zvýšení atraktivity naučných stezek na vybraných příkladech z chráněných lokalit hl. m. Prahy. In Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu 2012. Gaudeamus Hradec Králové, pp. 54 – 61.