2016: Možnosti zapojování firem do dobrovolnictví

Autor

Ing. Milan Maršálek

Úplný název článku

Dobrovolnictví – možnosti zapojování firem a jejich přínos společenské i environmentální odpovědnosti

Anotace

Úvod

Článek přináší základní informace týkající se možností zapojování veřejnosti do dobrovolnických a spolkových aktivit. Zejména se zaměřuje na možnosti zapojení tzv. firemních dobrovolníků, jejichž počet se rok od roku zvyšuje. Je to dáno stoupající mírou společenské odpovědnosti firem (CSR), která se rozšiřuje směrem od zahraničních zaměstnavatelů k těm tuzemským. Atraktivním dobrovolnickým počinem jak ukazuje praxe, může být široká škála činností, k jejichž využití a tudíž zvýšení efektivity práce neziskového/do­brovolnického­/občanského sektoru, si klade za cíl tento článek drobně přispět.

Dobrovolnictví jako fenomén

Rok 2011 byl v minulosti vyhlášen Evropskou unií jako Rok dobrovolnictví. Jednalo se tehdy jen o symbolické označení, ale právě zviditelnění fenoménu dobrovolnictví touto cestou je více než symbolické! Poukazuje na to, že dnes a denně se nejen v Evropě, ale po celém světě angažují lidé ve prospěch druhých bez nároku na honorář či jinou výhodu. Zkrátka protože chtějí přiložit ruku k dílu, pomoci svými schopnostmi nezištně ať lidem formou vzdělávání, předáváním zkušeností nebo pomocí třeba v oblasti životního prostředí. Obzvlášť dobrovolnictví a diskuze o něm dostala specifický nádech v souvislosti s migrační krizí, což sice není předmětem tohoto článku, ale s fenoménem dobrovolnictví toto jistě souvisí.

Společenská odpovědnost firem

Stále více společností se hlásí ke společenské odpovědnosti firem (CSR) a touto určitě velmi pozitivní metodou odvádějí velký kus práce a zároveň rekrutují dobrovolníky z řad svých zaměstnanců, což je velkou přidanou hodnotou. Možností zapojení a způsobů jak to zařídit, aby se připojila např. i Vaše společnost či firma je řada.

Doporučené portály pro konzultaci zapojení vlastní společnosti

V případě zájmu zapojit svou společnost nebo vlastní zaměstnance, doporučujeme konzultaci. Veškeré informace naleznete například na portálu programu „Zapojím se“, který je realizován občanským sdružením Byznys pro společnost. Další dobrovolníky zprostředkovává Národní dobrovolnické centrum Hestia. V případě ochrany přírody je také možnost poptávat jednotlivé základní organizace Českého svazu ochránců přírody, ale třeba také svazové ústředí, které je schopno doporučit konkrétní kontakt.

Vyhledávat dobrovolníky a komunikovat s nimi je snadné

Většina komunikace probíhá jak se zprostředkova­telskou agenturou, tak dobrovolníky prostřednictvím moderní komunikace. Tj. informační portály, kde si sami vypisujete akce, nebo minimalistickou, ale jistě postačující variantou je u menších korporátů telefon a email. Se samotnými dobrovolníky se stačí spojit několik dní předem, potvrdit si podrobnosti o akci a místu setkání. A vzhůru do toho!

Možnost finančního příspěvku

Nezanedbatelnou informací jistě je, že některé společnosti svým zaměstnancům na tyto dobrovolnické dny přispívají určitou částkou na stravování a dokonce refundují i pracovní pomůcky. Na tuto skutečnost je vždy se potřeba dotázat zprostředkovávající se organizace předem.

Příklady dobré praxe

Naše ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ za podpory firemních dobrovolníků realizovala v posledních cca 10 letech desítky akcí. Kromě zapojení do tradičních velkých úklidů v rámci kampaně Clean up the world, jsme realizovali také akce menší. Firemní dobrovolníci se v malých skupinkách, často několik let po sobě v podobném složení, hlásí na čištění ptačích budek, výpomoc při managementech ZCHÚ, ale třeba také jako jednotlivci na výpomoc s drobnou administrativou. Při nárazových brigádách nebo rozsáhlejším úklidu černých skládek je tato pomoc rozhodně vítanou. V posledních letech je také zvykem např. akci spojit s opékáním buřtů nebo krátkým společenským posezením. Ať už se jednalo o zaměstnance velkých korporací nebo například herce pražské Zlaté kapličky, tak akce měla vždy pozitivní nádech. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit s doplňujícím dotazem, nasměrujeme Vás správným směrem! Vždy nezapomeňte dobrovolníkům, jak těm firemním, tak ale i nadšencům z řad veřejnosti poděkovat!

Poděkování

Článek vznikl jako výstup projektu „Ekoporadnypraha.cz – poradenské publikace a články pražských poraden“, který je v letech 2015 – 2016 finančně podpořen hl. m. Prahou a jehož prezentaci naleznete na vlastním portálu EkoporadnyPra­ha.cz.

Zdroje a odkazy na další informace:

Český svaz ochránců přírody – ÚVR

Národní dobrovolnické centrum Hestia

Program Zapojím se – realizuje Byznys pro společnost