2016: Vhodná místa pro umisťování ptačích budek ve městě

Autor

Ing. Milan Maršálek

Anotace

Úvod

Článek stručně předkládá zásady a neopomenutelné skutečnosti v problematice vyvěšování ptačích budek ve městě. Hnízdišť zejména zpěvného ptactva z důvodu mizení křovištních ploch neustále ubývá. Taktéž absence doupných stromů, které nejsou ponechávány způsobuje nedostatek úkrytů pro ptactvo. Vhodným opatřením do intravilánu (podobně jako do extravilánu) je umístění ptačí budky do zahrady, ale i do prostor například veřejného parku.

Druhy ptactva = druhy budek

Podobně jako rozlišujeme jednotlivé druhy ptáků, kterých je na světě na tisíce, tak rozlišujeme i druhy ptačích budek. Zaměříme se na zpěvné ptactvo a budky určené pro tyto časté obyvatele města. Ale ukážeme si i případy budek pro vodní ptáky a také několik speciálních případů jiných druhů a zástupců jiných živočišných tříd (hmyz, savci), pro které byste domov ve formě budky možná nepředpokládali.

Ptačí budku lze objednat a zakoupit, ale také si ji doma vyrobit

Ptačí budku lze zakoupit, případně ale také vyrobit, ať již podle rozměrů budky existující, nebo podle nejrůznějších plánků uvedených na internetu nebo v oborové literatuře.

Jak správně budku pověsit

Na vyvěšení ptačích budek se dá najít několik pouček, ale shrnutí zásadních pravidel je prosté. V ideálním případě věšíme budku vletovým otvorem směrem na jih či jihovýchod, do výšky alespoň 2 – 3 metrů a zejména mimo dosah větví, po kterých do blízkosti budky vyšplhá kočka. Mělo by se jednat o klidnější místo zahrady či jiné zákoutí.

Příklady dobré praxe

Naše ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ již více než 10 let (od let 2004 a 2005) vyvěsila v hl. m. Praze, konkrétně Praze 10 téměř 100 ptačích budek. Každoročně dochází k jejich čištění, řada budek byla vyměněna, ale některé po celou dobu plní v průběhu let svou funkci. Aktuální doba „dožití“ ptačích budek je max. kolem 12 let, což je rozhodně dobré zjištění. Každopádně pověšením ptačí budky vzniká jistý závazek k jejímu čištění, jinak je předchozí aktivita trochu beze smyslu. Ve městech se jinak v poslední době setkáváme kromě tradičních budek na zahradách, které suplují doupné stromy, také s budkami pro větší ptactvo jako jsou například rorýsy a další druhy hnízdící se ve fasádách panelových či bytových domů. I těmto zástupcům ptactva můžeme takto pomoci.

Poděkování

Článek vznikl jako výstup projektu „Ekoporadnypraha.cz – poradenské publikace a články pražských poraden“, který je v letech 2015 – 2016 finančně podpořen hl. m. Prahou a jehož prezentaci naleznete na vlastním portálu „EkoporadnyPra­ha.cz“[www.eko­poradnypraha.cz].

Zdroje a odkazy na další informace:

Český svaz ochránců přírody – ÚVR (2001): PTAČÍ BUDKY a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků Petr Zasadil (editor)

Lesy ČR – prodej ptačích budek (bohatý výběr ptačích druhů – uvádíme pro inspiraci)

ZO ČSOP Vlašim – Budka pro sýkoru koňadru krok za krokem

ČSO: Jak správně pověsit ptačí budku

ČSO: Tady bydlí rorýs – databáze hnízdišť