2017: Hmyzí hotely do města patří

Autoři

Ing. Milan Maršálek, Tomáš Klouček

Anotace

Úvod

Článek stručně předkládá zásady a neopomenutelné skutečnosti v problematice budování tzv. hmyzích hotelů. Toto budovaní úkrytů zejména pro hmyz je důležitým příspěvkem pro biodiverzitu měst z důvodu mizení křovištních ploch, rumišť a dalších ruderalizovaných ploch neustále ubývá. Vhodným opatřením do intravilánu (podobně jako do extravilánu) je umístění hmyzích hotelů do zahrady, ale i do prostor například veřejného parku.

Co jsou hmyzí hotely?

Chceme-li v zahradách a dalším přírodě blízkém prostředí města podpořit přirozený výskyt hmyzu, tak je jednou z možností budování umělých stanovišť. Takto vytvořená místa, která plní funkci úkrytu, nazýváme hmyzími hotely, domky či budkami. Hmyzí hotely mají řadu variant a velikostí i podle uživatelů (existují přímo určené motýlí domy, budky pro čmeláky a další). Lze si jej vlastnoručně vyrobit, zakoupit polotovar či si pořídit přímo hotový výrobek.

Proč je hmyz důležitý?

Hmyz, ale i další příbuzní živočichové, které souhrnně pojmenováváme členovci, jsou důležitou součástí koloběhu přírody a ekologických vztahů v ní. Ať už jako součást potravního řetězce jako predátoři (např. pavouci, slunéčka) nebo jako potrava (mouchy). Vedle potravních vztahů jsou pak zásadní pro člověka i rostliny opylovači tedy živočichové (např. včely, čmeláci, motýly atd.), kteří umožňují opylení – přenos pylu z jedné rostliny na druhou (z prašníků jedné rostliny na bliznu jiné rostliny) a jejich následné rozmnožování. To neplatí pro rostliny tzv. samosprašné. V některých případech je pak vedlejším produktem např. med a další. Okrajovou zajímavostí je, že některými opylovači mohou být také ptáci (příkladem je kolibřík), ale i savci (mimo jiné na 30 druhů netopýrů nebo třeba madagaskarský lemur). Vedle funkce opylovačů má samozřejmě hmyz (a další druhy živočichů) nezastupitelný přínos v potravním řetězci.

Druhy použitého materiálu = více druhy hmyzu a dalších živočichů v zahradě

U hmyzího hotelu zcela zásadně platí, že čím bohatší bude použitý materiál, tím se násobně obohatí zahrada o druhy hmyzu, ale i dalších členovců a příbuzných živočichů. Několik základních a vhodných materiálů uvádíme příkladem:

Hmyzí hotel lze objednat a zakoupit, ale také si ji doma vyrobit

Hmyzí hotel lze zakoupit, případně ale také vyrobit, ať již podle rozměrů vlastních přizpůsobených místu umístění, nebo podle nejrůznějších plánků uvedených na internetu či v osvětové literatuře.

Několik doporučení pro budování hmyzích hotely:

Příklady dobré praxe

Hmyzí hotely si získávají své postavení a oblíbenost ve městě často v rámci tzv. komunitních zahrad. Jelikož hmyzu v krajině, a oto více ve městech ubývá, dá se očekávat další rozšiřování těchto prvků. Naše ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ provozuje vlastní hmyzí hotel u sídla své organizace již téměř 5 let jako součást Naučné stezky Sv. Josefa, konkrétně Praze 10 – Malešicích. Vlastním příkladem ukazujeme neškodnost tohoto prvku, neboť často panují obavy z možné agresivity hmyzu apod. Aktuálně chystáme projekt Hmyzích hotelů do škol ve spolupráci s Úřadem Městské části Praha 10. Hmyzí hotely oživí celkem 5 školních zahrad a součástí instalace bude též osvětově-vzdělávací přednáška pro žáky. Upevňování vazeb člověka s přírodou je dnes již samozřejmostí v rámci průřezového tématu environmentální výchovy mladé generace, a propojení výuky s umístěným hmyzím hotelem je toho ideálním příkladem v praxi.

Poděkování

Článek vznikl jako výstup projektu „Ekoporadnypraha.cz – poradenské publikace a články pražských poraden“, který je v letech 2016 – 2017 finančně podpořen hl. m. Prahou a jehož prezentaci naleznete na vlastním portálu EkoporadnyPra­ha.cz.

Zdroje a odkazy na další informace:

V. Křivan & P. Stýblo, 2012: Živá zahrada. Český svaz ochránců přírody, Praha.

ČSOP – celorepublikový projekt Živá zahrada

MB-eko: o hmyzích hotelech

Pomáháme přírodě – hmyzí hotely (polotovary – ukázka)

01/14 ZO ČSOP – Web Pro přírodu ve Městě: i hmyz může mít svůj hotel