Budky ptačí i jiné

Publikováno: 12. 8. 2018, poslední aktualizace: 12. 8. 2018

„Stáhněte si v pdf. leták Jak podpořit zvířata ve městě aneb Budky ptači i jiné“ – odkaz bude doplněn do konce srpna 2018

Rozšiřující informace k tématu:

Proč umisťujeme budky?

V přirozeném prostředí vždy zvířata nacházela útočiště v dutinách stromů, zemních děrách nebo v podkroví starých staveb. Ve stále modernějším velkoměstě však nabídka těchto přirozených úkrytů, důležitých pro rozmnožování a přežití za nepříznivých klimatických podmínek, rapidně ubývá. Řešením je budování umělých stanovišť v podobě budek pro ptáky, drobné savce nebo zástupce hmyzí říše.

Co je to biodiverzita?

Biodiverzitou nejčastěji označujeme druhovou rozmanitost, kterou z pravidla chápeme jako druhové bohatství neboli počet druhů na určitém území v určitém čase. Patří mezi důležitá měřítka stavu životního prostředí. V České republice je biodiverzita z evropského pohledu mírně nadprůměrná. Je to z větší míry dáno polohou země uprostřed kontinentu. Ale ani naší republice se dlouhodobě nevyhýbá postupný úbytek živočišných nebo rostlinných druhů a postupné rozšiřování počtu druhů chráněných a ohrožených. Zachování podmínek pro život zvířat můžeme napomoci právě například budováním budek, ať už ptačích nebo dalších umělých stanovišť. Ve městech a prostředí ovlivněným člověkem je tato potřeba ještě výraznější.

Nezanedbejte následnou péči!

Budky musí svým obyvatelům nabízet výhodné a bezpečné místo pro vyvedení mláďat. Proto je důležitá i následná péče o stav příbytků a pokud možno jejich každoroční čištění!

Ptačí budky nejen pro zpěvné ptactvo

Vyvěšujeme je nejčastěji pro menší zpěvné ptáky, kteří přirozeně hnízdí ve stromových dutinách (sýkory, lejsci, brhlík, šoupálci aj.). Při instalaci těchto typických ptačích budek je třeba dbát na to, pro jaký druh ptáka budku připravujeme. Toto je důležité nejprve odpozorovat z okolí a při případné výrobě (nebo nákupu hotového příbytku) je nutné ohlídat velikost a tvar vletového otvoru, vnitřní rozměry dutiny, způsob zavěšení a otevírání budky. Budky vyvěšujeme dostatečně vysoko (cca 4 m), zpravidla na více osluněnou jižní stranu (ale zohlednit je potřeba místní podmínky).

Ideální je využít lokality klidnějšího prostředí, aby ptáci nebyli příliš rušeni lidmi. Důležité také je nepodcenit ochranu před predátory. Vletový otvor u budek pro menší ptactvo můžeme opatřit kováním proti jeho rozšiřování. Také před otvor neumisťujeme bidýlko, aby se k ptákům nemohli dostat predátoři.

S méně typickými budkami se můžeme setkat v některých parcích a chráněných územích Prahy. Jedná se například o budky pro sovy nebo kachny. V případě bytových domů se instalují budky (nebo přímo vestavěné otvory ve stavbě) pro rorýsy nebo umělá hnízda vlaštovek.

Na co nikdy nezapomenout! Ptačí budku zásadně neumisťujeme vletovým otvorem do blízkosti větví! Ohrozili bychom tím ptačí obyvatele ze strany koček a jiných šplhavých šelem. Při čištění budek také doporučujeme před otevřením budky poklepání na její stěny delší větví, prověříte tak, zda budka není osídlena bodavým hmyzem, např. sršni nebo vosami.

Netopýři

Vyvěšování budek je také jednou z možností ochrany netopýrů. Budky pro netopýry jsou podobné těm ptačím, jen mají otvory menší, oválné a umístěné ve spodní části budky nebo budce chybí celé dno. Bývají vyrobené převážně ze dřeva, ale také např. betonu instalované na panelových domech, kde netopýři také hnízdí.

Na co nikdy nezapomenout! Netopýři mají (na rozdíl od ptáků) vyvinutý čich, takže pokud budku natřeme páchnoucí látkou (barvou, mořidlem), zůstane budka zpravidla neobsazena! Netopýři bývají často chráněným druhem, se kterým může manipulovat pouze osoba s příslušným proškolením a licencí!

Ježci

Ježek patří mezi důležité hmyzožravce našeho prostředí, proto by měl být vítaným hostem každé zahrady. Je možno zvolit mezi přírodní alternativou izolované hromady přírodního materiálu. Nebo lze pořídit budku s tunýlkem. Vnitřek je vystlaný suchých materiálem (listí, seno apod.) a celou ji k přirozenějšímu vzhledu překryjeme hlínou, listím a větvemi. Pro odvětrávání vlhkosti je vhodné budku opatřit trubicí ústící ven.

Na co nikdy nezapomenout! Samostatnou kapitolou je péče o ježky (a jejich mláďata) v nepříznivých podmínkách. Ježek v období zimních měsíců hibernuje, tj. přečkává v zimním spánku v přírodě (i v případně umělém stanovišti). Pro rozhodování, kdy ježka v případné domácí péči zazimovat, není rozhodující měsíc, ale hmotnost ježka. Ta musí být ideálně 700 gramů. Tato váha svědčí, že má daný jedinec dostatek zásob pro přežití.

Použité a další doporučené zdroje informací:

Podpora a poděkování:

Projekt je dlouhodobě podporován prostřednictvím zapojení do konsorcia pražského environmentálního poradenství EkoporadnyPra­ha.cz, které finančně podporuje Hlavní město Praha. Projekt získal pro roky 2012–2019 finanční podporu veřejné zakázky a následně opakovaně uspěl v grantovém řízení od Hlavního města Prahy.

V roce 2015 bylo toto ekoporadenství financováno prostřednictvím veřejné zakázky pražské příspěvkové organizace Lesy hlavního města Prahy.

Projekt Ekoporadna Praha 10 je v letech 2017 – 2018 podpořen také dotační podporou od Městské částí Praha 10.