Jarní tip I: dobrovolnický úklid ve Vaší městské čtvrti

Proč vlastně mám uklízet své okolí?

V článku přinášíme motivační ukázku dobré zkušenosti z Prahy 10 i dalších míst, kterak si i ve Vašem okolí svépomocí odlehčit od odpadu, který často hyzdí zelená i jiná zákoutí pražských čtvrtí.

Publikováno: 25.3. 2013; aktualizace: 16.4. 2013

Důležitá je především motivace

Představa, že se nikdo nebude zbavovat odpadků formou lokálních černých skládek, že vše uklidí radnice z našich daní a vše bude hezké nebo se dokonce uklidí samo, je sice idealistická, ale družno dodat naivní. A tak v nadsázce „bohužel“, ale občas je třeba přidat ruku k dílu a udělat si to „kolem sebe hezčí“ vlastním přičiněním a týká se to i odpadků kolem nás. S pocitem dobře odvedené práce, přichází i pocit toho, že si prostředí vážíte více. A někdy není jiné cesty, než jít příkladem. Snad bude o nějaký ten odpadek v zeleni, ale i jinde méně. Můžete namítnout, že přeci nebudete uklízet za nepořádného souseda, ale jde tu o souseda, anebo je důležitější ten dobrý pocit a správný příklad, jako signál pro okolí, že nám není lhostejné, jak to kolem nás vypadá? Na podobné otázky si musí každý odpovědět sám.

Kampaň Ukliďme svět!

Co je to Clean up the world?

Clean up the world je mezinárodní dobrovolnickou kampaní, v Česku propagovaná pod názvem Ukliďme svět!, která celosvětově propaguje a podporuje zájem lidí o své životní prostředí formou dobrovolnických úklidů, velkých, malých, lokálních i regionálních. Je na každém jedinci či skupině zda a jak se zapojí.

Historie Clean up the world

Clean Up the World je mezinárodní environmentální program, který je inspirací a příležitostí pro lidi a společenství z celého světa, aby uklidili a starali se o životní prostředí. Podnět ke vzniku akce „Ukliďme svět“ dal v roce 1987 v Sydney Australan Ian Kiernan, když po své plavbě kolem světa zorganizoval úklid 270 km australského pobřeží společně s 40 000 dobrovolníky. V následujícím roce se australští ochranáři rozhodli zorganizovat akci celosvětově. Ian Kiernan se stal předsedou „světového organizačního výboru“ a záštitu převzal Program OSN pro životní prostředí (UNEP). V roce 1998 se akce zúčastnilo již 110 zemí z celého světa a akce po celém světě funguje do dnes a zapojuje se do ní řada dobrovolnických iniciativ. V posledních letech se každoročně do akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí.

Ukliďme svět v ČR

Hlavním koordinátorem kampaně v České republice je Český svaz ochránců přírody, pod jehož záštitou a za jeho materiální podpory (pořízené z darů sponzorů a nadací), se ročně pořádá více jak 100 akcí po celé republice a v průběhu celého roku. Tradičními a vhodnými obdobími pro konání úklidů jsou měsíce březen – duben a září – říjen.

Příklady dobré praxe z Prahy i odjinud

Kolem Rokytky s firemními dobrovolníky

Bude doplněno

Praha 10 – v našich Malešicích i jinde

Bude doplněno

Čistá řeka Sázava

Bude doplněno

Možnosti zapojení – jak na to?

Několik bodů pro vlastní úspěšnou akci

Realizace vlastní úspěšné akce však především vůbec nezaleží na podpoře Vašeho úřadu (která je vhodná, ale není podmínkou), nýbrž na chuti lidí ve Vašem okolí přidat se! A nemusí to být formou Ukliďme svět!, ale třeba tak, že se domluví několik sousedů v jedné ulici či vnitrobloku, zakoupí několik igelitových pytlů, vezmou děti a dvě až tři hodiny stráví úklidem svého nejbližšího okolí.

Podpora úřadu začíná být nezbytná ve chvíli, kdy cílem Vašeho úklidu je některá z černých skládek. Je třeba totiž mít na paměti, že nasbírané odpadky je třeba také legální cestou poslat k dalšímu využití nebo definitivní likvidaci. A od určitého množství to zkrátka bez kontejneru nejde. Proto je dobré, akci ještě v průběhu příprav medializovat v lokálním deníku, probrat se samosprávou možnost přistavení kontejneru, hygienických atp., neboť vše něco stojí a podpora ze strany obce ukazuje na to, že si obec přístupu svých občanů váží a je mu nakloněna.

Též je třeba mít na paměti, že není dobré uzmout si velké sousto. Čím více je odpadu, tím více je třeba dobrovolnických rukou. I malý úklid je velmi přínosný a místním dodává pocit sounáležitosti se svým místem života. Více už je na případném čtenáři těchto stránek – zda se zasadí o uspořádání podobné akce ve své čtvrti, zda se zúčastní podobné akce ve svém okolí, či zda alespoň pro příště nevyhodí bezdůvodně odpadek ve svém okolí, pokud tak v minulosti někdy učinil…

Kde se v Praze zapojit

Následující výčet akcí je přejatý a vybraný z celorepubli­kového seznamu hlášených akcí.

Aktuální seznam naleznete na stránkách hlavního pořadatele.

Odkazy

Národní koordinátor kampaně Ukliďme svět! – Český svaz ochránců přírody

Prezentace mezinárodní propagace /en/ /es/ /fr/ – webové stránky celosvětové kampaně

Zdroje informací

Použitý zdroj některých textů: Oficiální stránky Českého svazu ochránců přírody – informace ke kampani Ukliďme svět!

Foto: Archiv 01/14 ZO ČSOP

Poděkování

Tato informační stránka byla vytvořena a je provozována v rámci veřejné zakázky Magistrátu hl. m. Prahy „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenstí pro Prahu v letech 2012 – 2013“, která je realizována konsorciem pražského environmentálního poradenství EkoporadnyPraha.cz