Jarní tip II: šetrné objevy krás pražské přírody

Nepřeberné možnosti pro pražské výletníky

V dalším z jarních tipů si Vás dovolujeme nasměrovat do pražské přírody, která se na prvý pohled může z pohledu obyvatele města zdát jako málo atraktivní pro vycházku či výlet. Ale opak je pravdou – i Praha má svá přírodní zákoutí a malebná místa, která stojí za to navštívit. Spolu s možnými výlety zmíníme některé aspekty šetrného turismu, které platí i ve velkoměstě, a několik možností jak životní prostředí nadbytečně nezatěžovat a tím ho respektovat jako nedílnou a důležitou součást našich životů.

Publikováno: 18.4. 2013; aktualizace: 5.7. 2013

Respekt především

Při jakékoliv výletu či procházce po přírodě, ať již pražské či mimopražské byste vždy měli mít na paměti skutečnost, že jdeme do přírody. A že v ní nejsme sami. Možná si řeknete, že apel na takové věci jako je nevyhazování odpadků, tam kam nepatří, nebo nerušení zvěře a dalších zvířat ve volné přírodě není namístě, ale opak je pravdou. Zkuste se při Vašem dalším výletu rozhlédnout, kolik asi nepořádných turistů bylo na daném místě před Vámi. Či se po tichu rozhlédněte po lese, kolik je možno spatřit malých i větších zvířecích „spoluobčanů“, kteří tu a tam mají svůj úkryt nebo hnízdo. Míst, která stojí za to navštívit jsou desítky, stačí si jen vybrat a vyrazit!

V Praze je toho tolik…

Praha chráněná

V hlavním městě Praze, ač to málokdo z obyvatel tuší se nachází celkově 91 zvláště chráněných území, o celkové rozloze 2220 ha (což je přibližně 4,5% rozlohy města). Jak uvádějí webové stránky informačního systému ENVIS (provozované Hlavním městem Prahou), tak se aktuálně jedná o 8 národních přírodních památek, 16 přírodních rezervací, 67 přírodních památek. Zajímavostí je také souběh Chráněné krajinné oblasti Český kras, která na jihozápadě zasahuje do území našeho města. Vedle zvláště chráněných území je se na území Prahy nachází 12 přírodních parků – jedná se o území vyhlášených k ochraně krajinného rázu, převážně se nacházející v okrajových částech města a v místech nezasažených výraznou zástavbou. Chráněnou přírodu doplňují Evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, kterých je 12 (více informací o celém systému zde), a další více než stovka památných stromů a stromořadí.

Praha zelená

Vedle speciálně chráněných částí přírody Praha skýtá návštěvu desítek dalších míst. Ať se jedná o parky, zahrady, lesy a jiná přírodní zákoutí. Přehlednou nabídku asi 200 lokalit relativně nově uveřejňuje stránka Praha zelená. Kromě vlastního seznamu lokalit a mapy parků a zahrad je u jednotlivých míst vedle ilustračních fotografií a možnosti virtuální prohlídky uvedena také řada údajů (např. zda je v místě občerstvení nebo dětské hřiště, doporučené druhy turistiky, zajímavosti v místě, turistické značení apod.), které poslouží jako vodítko pro výběr místa Vašeho výletu či procházky.

Naučné stezky

Mezi využívanou formu k praktickému přiblížení zajímavých míst, ale i potřeb ochrany životního prostředí, veřejnosti jsou naučné stezky. V Čechách se jedná o velmi rozšířený a historicky velmi oblíbený koncept, který rozšiřuje historickou tradici našich turistických značených tras, pod patronací Klubu českých turistů.

V hlavním městě Praze se současný počet naučných stezek trojnásobně rozrostl oproti stavu před rokem 2000 na tři desítky. Přesný počet není znám, neboť vznikají i menší lokální trasy, které nejsou podchyceny žádnou vyčerpávající a aktuální statistikou. V tuto chvíli nejpřesnějším zdrojem o počtu a stavu pražských NS jsou internetové servery www.stezky.info a www.prazskestez­ky.cz. Údaje z obou zdrojů se liší, uvádějí počty 33 a 23 naučných stezek, rozdíl činí trasy nově vzniklé a trasy zaniklé. V posledním desetiletí vznikají i trasy věnující se nejen přírodním a kulturním složkám prostředí, ale také technickým památkám, lokálním trasám po vzdělávacích areálech či sídlištích. Příkladem jsou reaůizované nebo připravované naučné stezky např. v ZOO Praha, pražské Botanické zahradě, nebo např. obnovená trasa vedoucí Olšanskými hřbitovy atp.

Třeba i u Vás za rohem

Vedle výše doporučených značených a naučných tras, ale nezapomínejme i na další zajímavá místa, která mohou být i za rohem Vašeho bydliště. Na čtyři desítky výletů vybízí stránka Po praze podél potoků s popisy zajímavostí jednotlivých toků a jejich okolí. Dalšími možnostmi tematických výletů jsou putování po památných stromech nebo méně známých zákoutích centrálních i okrajových částech Prahy.

Možnosti šetrného cestování Prahou

Auto nechte doma

Bude doplněno

Vláčkem přes město

Bude doplněno

Pěšky znamená zdravě

Bude doplněno

Na kole bezpečně

Bude doplněno

Odkazy

Kam v Praze – rozcestík užitečných informací

Pražská informační služba

ENVIS – Informační systém o životním prostředí v Praze

Praha Zelená – seznam a mapa zelených ploch hl. m. Prahy

Pražské stezky – stránky věnované pražským naučným stezkám

Klub českých turistů Praha – kontakty oblastního sdružení KČT

Prahou turistickou – tipy na výlety s KČT

Zdroje informací

Úvodní obrázek – Pražská chráněná příroda: Hlavní město Praha – Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

ENVIS – Informační systém o životním prostředí v Praze

MHMP, 2009: Ročenka životního prostředí hl. m. Prahy 2010, Hlavní město Praha.

Maršálek, M., 2013: Ukázka možností zvýšení atraktivity naučných stezek na vybraných příkladech z chráněných lokalit hl. m. Prahy. In Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu 2012. Gaudeamus Hradec Králové, pp. 54 – 61.

Foto: Archiv 01/14 ZO ČSOP

Poděkování

Tato informační stránka byla vytvořena a je provozována v rámci veřejné zakázky Magistrátu hl. m. Prahy „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenstí pro Prahu v letech 2012 – 2013“, která je realizována konsorciem pražského environmentálního poradenství EkoporadnyPraha.cz