Letní tip I: i hmyz může mít svůj hotel

Hmyz a hotel – překvapivé spojení, které může pomoci

Ve velkých městech se více než jinde potýkáme s úbytkem živočišných druhů v důsledku přeměn prostředí v antropogenní monolit. Přeloženo do češtiny dochází s rostoucí zástavbou, technologizací a používáním nejrůznější chemie k úbytku živočichů a jejich druhů. Nejpočetnější taxonomickou třídou fauny je hmyz, který je odhadován celosvětově na několik milionů druhů. Zároveň se jedná v mnoha případech o přirozené obyvatele našich zahrad a zahrádek, přirozeně s výjimkou škůdců, proti kterým je třeba bojovat. Nápomocným prostředkem k osídlení Vaší zahrady přirozenými obyvateli může být stavba s roztodivným názvem – HMYZÍ HOTEL. Zkrátka i Vy můžete být manažerem hotelu, byť v tomto případě hmyzího :)), proto čtěte dále.

Publikováno: 30. 6. 2013; aktualizace: 5.7. 2013

„Hmyzí hotel“ – „co to je?!“

O co se vlastně jedná?

Hmyzí hotel je místem, kde mohou najít úkryt mnozí živočichové, převážně hmyz, ale i další zástupci fauny. Ubytování zdarma zde mohou využít včely samotářky, berušky, různí brouci a pavouci. Mohou zde ale přebývat i ještěrky nebo ježci. Jedná se v podstatě (většinou) o zastřešenou směsici materiálů s otvory, kde může hmyz ukrýt.

Proč budovat podobné „stavby“?

Na dnešních dokonale upravených zahradách má většina živočichů čím dál méně místa k životu i k přezimování a proto jich ve městě ubývá. Neustálý tlak na dokonale upravené prostředí, až sterilního charakteru, ve skutečnosti neprospívá ani zvířatům, potažmo člověku. Určitě nevybízíme k nějakému nepořádku, ale například dílem dočasně neobhospodařená louka, nevypulírovaný železniční násep a podobná zákoutí, která nalezneme i ve městech, mohou rozmanitost zejména hmyzu výrazně podpořit. Nicméně v zahradách můžeme podobná místo snadno simulovat.

Jak na to

Výstavba podobné stavby je přitom jednoduchá – stačí k tomu staré kameny, hlína, špalky, rákos a další přírodní suroviny. Jedná se o jednoduchou dřevostavbu naplněnou porézním materiálem pro snadnou prostupnost hmyzu. Pomyslné pokoje jsou tvořeny různě velkými škvírami, ve vyskládaných předmětech, kterými mohou být tvárnice, navrtané trámy, dutá stébla rákosu, u země položené kameny a větve, případně sláma atd. Ostatně obrázek vypovídá více.


Alternativou pro méně zručné, ale s touhou po oživení zahrady, je zakoupení již hotového hotelu, ale třeba také jen koupě polotovaru, který je možno si dotvořit.

Podobné hotely (viz. fotografie) lze zakoupit na několik stovek korun, tedy náklady nejsou v kontextu finanční náročnosti zahrad a domácností rozhodně ruinující peněženku či rodinný rozpočet.

Živá zahrada

Biodiverzita

Biodiverzita neboli druhová rozmanitost. (Bude doplněno)

Jak oživíte Vaši zahradu?

Přilákat motýly nebo čmeláky do Vaší zahrady se Vám podaří, pokud jim nabídnete kvetoucí rostliny po co nejdelší období v roce. Při každém sekání můžete nechat malou část zahrady neposečenou. Tím v zahradě udržíte i mnoho dalších hmyzích přátel.

Neizolujte zahradu budováním nepropustných zdí a plotů. Přes ně se k Vám ježci či obojživelníci z okolní krajiny nedostanou.

Nepoužívejte při zahradničení chemické přípravky, ale organická hnojiva (kompost, hnůj či rostlinné preparáty).

Pověste v zahradě ptačí budku, jako náhradu za doupný strom. Budky se také vyrábějí pro některé zástupce hmyzu, např. čmeláky.

Pro naše ptačí sousedy je zase důležité přikrmování zejména v zimních měsících v obdobích sněhové přikrývky. Mimo krmení také ptáci ocení i přítomnost čisté nezamrzlé vody jak na uhašení žízně, tak i na koupání (v létě).

Soutěž Českého svazu ochránců přírody

Tématem rozšiřování druhové rozmanitosti v prostorách zahrad se také zabývá projekt ŽIVÁ ZAHRADA Českého svazu ochránců přírody, který radí, jak upravit zahradu, aby byla příjemným místem nejen pro vás, ale i pro další tvory. Projekt a stejnojmenná soutěž funguje od roku 2004 a zapojilo se do něj více než 900 zahrad, z toho i řada zahrad školních, pro které probíhá zvláštní vyhodnocení. Již přes 50 zahrad a zahrádek získalo titul „Živá zahrada“ a další může být právě ta Vaše – stačí se zapojit!

Odkazy

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí – k problematice hmyzích hotelů

Český svaz ochránců přírody – projekt Živá zahrada

Pomáháme přírodě – 46/04 ZO ČSOP Jaroměř – prodej výrobků pro zlepšení životního prostředí (výtěžek určený pro dotování záchrané stanice živočichů)

Zdroje informací

Logo Živá zahrada – "Český svaz ochránců přírody – Kancelář ÚVR

Lucie Fialová, 2012: Brouci se slétnou do hmyzího hotelu. Deník Právo 25.5. 2012, pp. 17.

Tomáš Klouček (01/14 ZO ČSOP), 2013 – text chystané naučné stezky sv. Josefa v Praze 10 – Malešicích.

Foto: Archiv 01/14 ZO ČSOP + Web Pomáháme přírodě – 46/04 ZO ČSOP Jaroměř;

Poděkování

Tato informační stránka byla vytvořena a je provozována v rámci veřejné zakázky Magistrátu hl. m. Prahy „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenstí pro Prahu v letech 2012 – 2013“, která je realizována konsorciem pražského environmentálního poradenství EkoporadnyPraha.cz