Letní tip II: novinky v pravidlech pro kácení dřevin

I kácení dřevin má svá pravidla, která je třeba dodržet

Od 15.7. 2013 platí nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí. Vzhledem ke skutečnosti, že do role dřevorubce, se na své zahradě může dostat každý, tak určitě stojí za to věnovat několik minut stručnému seznámení s aktuálními pravidly, která svými nově formulovanými ustanoveními vyvolala i společenskou debatu, která je určitě v odborné i laické společnosti nezbytná a žádoucí.

Publikováno: 22. 7. 2013; aktualizace: 5.10. 2013

Dřeviny rostoucí mimo les

Čeho se vlastně vyhláška týká?

Dřevinou rostoucí mimi les rozumí zákon na ochranu přírodu a krajiny, konkrétně § 3 odst. 1 písm. i), „strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond“. Tj. celá problematika se nikterak netýká lesních porostů, které fungují v jiném režimu a pod taktovkou lesního zákona. V případě zjištění nezákonného kácení je příslušným úřadem k ohlášení a vyhodnocení škody Česká inspekce životního prostředí, a samozřejmě také policie, neboť nezákonné kácení je přestupkem a může být v závažných případech i trestným činem.

Vegetační klid

Důležitá je skutečnost, kdy je povoleno kácet v rámci ročních období. Zpravidla, pokud se nejedná o kácení z důvodu ohrožení zdraví či majetku, se smí kácet v období tzv. vegetačního klidu, které spadá na měsíce říjen až březen. Ovšem pozor, orgány státní správy (zpravidla Ministerstvo životního prostředí), mohou v důsledku aktuálního dlouhodobého vývoje počasí (které ovlivňuje růst stromů, migraci ptactva) stanovit i mimo tyto měsíce, že vegetační klid začíná dříve či končí později. Tato ochrana je z důvodu hnízdění ptactva a zvláště chráněných živočichů. Přirozeně je také snazší a šetrnější odstraňovat strom mimo jeho aktivnější životní období (méně olistění, mízy apod.).

Povolení – ohláška – volný režim

Nezbytná žádost o povolení

Žádat je nezbytné na úřadech, v případě hl. m. Prahy se jedná o žádost podanou k úřadu městské části. Na stránkách hl. m. Prahy je možno využít elektronického předdefinovaného formuláře, který se nastaví podle zvolené části města. Žádost o povolení ke kácení je třeba v případě jedná-li se o dřevinu která ve výšce 130 cm dosahuje obvodu 80 cm a více nebo jedná-li se o zapojený porost o 40 m čtverečních v případě křovin. Důležité je také, že v některých speciálních případech je nezbytné žádat vždy, a nemusí se pokaždé jednat pouze o žádosti k místnímu úřadu, ale též k Magistrátu hl. m. Prahy – viz. speciální případy níže.

Kdy stačí jen ohlásit

V případech, kdy se jedná o stromy a křoviny s nižšími parametry než je nutné u žádosti, tak stačí ohlášení kácení. Pokud úřad do 15 dnů nezareaguje s dodatečnými dotazy, připomínkami a podmínkami, je možno provést zásah. Samozřejmě platí, že je nezbytný souhlas vlastníka pozemku! Bez toho nelze provádět vegetační úpravy v žádném z uvedených případů.

Novinka – kácení bez ohlášky na zahradách

Novinku, kterou zavádí nová vyhláška, je, že v případě že se jedná o oplocenou zahradu rodinných domů, tak vlastníci nemusí podávat žádost ani ohlášku ve výše uvedených případech. I tento volnější režim, který majitelé nemovitostí jistě ocení, má však sví omezení. Např. jedná-li se o břehové porosty. Je proto vhodné, pokud vlastník případné kácení prokonzultuje s odborníkem.

Speciální případy

Polemika nad vyhláškou

Názory se různí

Bude doplněno

Náhradní výsadba zůstává

Bude doplněno

Hlavně s rozumem

Asi nejpodstatnější je však na závěr upozornit či spíše apelovat na zdraví selský rozum každého hospodáře. V posledních letech se totiž stalo v řadě případů (např. aleje podél silnic), že stromy byly káceny bez rozmyslu, sice se zdůvodněním, že ohrožují život. Ale při podobné logice uvažování, by asi nemohl být strom podél jediné cesty… Totéž platí pro naše zahrady. Než se rozhodnete strom pokácet, je vhodné nechat posoudit jeho zdravotní stav, a pokud je v pořádku, tak se zamyslet nad tím, že když třeba nějaký předek strom zasadil, jestli by ho potěšilo, že zmizí jen kvůli tomu, že Vám na zahradě stíní jeden záhonek. Je to jen příklad, ale jednou pokácený strom, který rostl řadu let už po prvním zásahu pilou nic nevrátí. Asi více než jinde zde platí „dvakrát měř a jednou řež“.

Odkazy

Ministerstvo životního prostředí

Magistrát hl. m. Prahy – elektronický formulář žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Újezdský strom, o. s. – polemika k vyhlášce o ochraně dřevin a povolování kácení

Zdroje informací

Úvodní obrázek: Kaštan z Damic – kresba V. Lepš, Obrazová galerie našich největších, nejstarších nejpozoruhodnějších památných stromů

Ministerstvo životního prostředí – tisková zpráva k nové vyhlášce o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Poděkování

Tato informační stránka byla vytvořena a je provozována v rámci veřejné zakázky Magistrátu hl. m. Prahy „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenstí pro Prahu v letech 2012 – 2013“, která je realizována konsorciem pražského environmentálního poradenství EkoporadnyPraha.cz