Podzimní tip II: (nejen) podzimní hračky z přírodnin

Rukodělná tvorba pro malé i velké = radost pro všechny

Asi každý si vzpomeneme na dětství a podzimní sbírání kaštanů. Těch se zejména na menších vsích využívalo a dodnes využívá k přikrmování zvěře. Ale ve městě si pamatuji na využití kaštanů jako nezbytný doplněk pro výrobu figurek a improvizovaných hraček spojených špejlemi. Tedy potažmo hraček, k jejichž výrobě bylo využito výhradně přírodních materiálů. Podobných příkladů však můžeme najít více, a některé z nich si přiblížíme. Ono totiž je hezké o přírodě hovořit, projít se v ní, ale pokud jste dítě, tak nejvíce oceníte hračku. Takže tentokráte se sice jedná o trochu dětinské téma, ale jak si ukážeme, tak jen zdánlivě.

Publikováno: 10. 10. 2013; aktualizace: 28. 11. 2013

Hurá na to!

Proč si vlastně hrát?

Podzim a sbírání kaštanů a skládání figurek z nich je asi činnost, která v nemůže chybět v životě žádného dítka v našich českých luzích a hájích. Je škoda, že pod tíhou moderny a komerce upadají některé tradiční činnosti. Věříme však, že se i dnes najde prostor pro to „pohrát si s v přírodě s přírodou“, neboť při podobných činnostech dochází k upevňování vztahu člověk – příroda, který je nezbytné, zejména v dětském věku utužovat.

Jak na výrobu

Asi netřeba složitě popisovat výrobu figurek z kaštanů. Stačí Vám nasbírat několik spadlých kaštanů, špejle a ostřejší nástroj, např. tenký nebozízek, pro navrtání dírek, pokud jsou kaštany příliš tvrdé. A pak už jen spojujeme do rozličných tvarů

Není kaštan jako kaštan

Při zmínce o kaštanech si ještě dovolíme poukázat na několik rozdílů mezi různými druhy stromů a zároveň tedy půjde o malou dendrologickou (dendrologie = nauka o stromech) osvětu. Kaštany, které jste zvyklý sbírat, pocházejí ze stromu, který nese název jírovec maďal. Jedlé kaštany oproti tomu pocházejí z kaštanovníku setého. Rozdíl můžete vidět na obrázcích níže.

Přírodní stavby

Hraní si s přírodou však nekončí u skládání figurek doma u stolu, ale lze se přesunout i ven. Příroda sama o sobě je totiž velkou skládankou mnoha faktorů a proč si tedy něco nepostavit? U moře jste asi možná někdy viděli pískové hrady i třeba sochy z písku. V našich podmínkách si můžeme pomoci jinak. V lese se dají stavět domečky pro skřítky, ale též klukovské bukry z větví. Samozřejmě mějte na zřeteli, že nesmí nikdy docházet k poškozování či znečišťování přírody! Níže na fotkách můžete vidět, že stavět se dá i za různých klimatických podmínek.

Z přírodnin lze vše

Při sepisování tohoto tématu a brouzdání internetem byla autorem objevena tato velice zajímavá stránka, jednoho televizního pořadu, jehož tvůrci dokazují, že z přírodnin lze opravdu ledascos vyrobit a děti tak zabavit i pobavit. Zkuste některé odpoledne místo tradičních hraček, nabídnout Vašemu dítku trochu přírodní tvorby. A nemusí se jednat jen o děti, hrát si může každý a vyrobit a posléze darovat vlastnoruční dárek udělá radost vždy oběma stranám. Tvůrci i obdarovanému.

Vztah člověka a přírody

Bude doplněno

Odkazy

Česká televize – Pořad Šikulové – tvořte s námi

Zdroje informací a grafických dat

Archiv MOP Ginkgo Praha – www.ginkgo-praha.org

Úvodní obrázek – www.deti.vira.cz

Kaštanovník a jírovec – rozdíly – www.herbar.cz

Poděkování

Tato informační stránka byla vytvořena a je provozována v rámci veřejné zakázky Magistrátu hl. m. Prahy „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenstí pro Prahu v letech 2012 – 2013“, která je realizována konsorciem pražského environmentálního poradenství EkoporadnyPraha.cz