Aktuálně

Kalendář akcí pro veřejnost 2016
Všechny chystané akce našeho EkoCentra naleznete v kalendáři akcí komunitní iniciativy Naše Malešice. Od září 2016 chystáme nový kalendář akcí i pro naše stránky. Přejeme krásné léto a vydařené dovolené i prázdniny!
PF 2016 a Tříkrálové pozvání
Přejeme všem našim členům, podporovatelům a návštěvníkům akcí v Malešicích a jejich celým rodinám hodně zdraví i kousek potřebného štěstí v právě započatém roce 2016. Mnoho úspěchů i úsměvů a dovolujeme si všechny pozvat na Tříkrálový pochod světel (jehož jsme spolupořadateli), který se uskuteční ve středu 6.1. od 17:00 v Malešicích. Informace k akci naleznete na samostatné stránce.

Kalendář akcí 2015 – těšíme se na setkání!


EkoCentrum vDomě

Prostřednictvím programu EkoCentra naše ZO ČSOP realizuje od roku 2004 svoje zejména osvětové působení na širší vrstvy veřejnosti s důrazem na komunitu naší městské části, zejména pak na děti a mládež. Během roku pravidelně pořádáme více než desítku akcí pro veřejnost či školy s cílem rozšiřovat environmentální povědomí, spoluutvářet dobrou celospolečenskou náladu a umožňovat setkávání různých lidí se společným zájmem – zdravou přírodou a kvalitním prostředím pro život. Snažíme se o spolupráci s nejrůznějšími neziskovými, příspěvkovými, státními i dalšími organizacemi a o postupné rozšiřování aktivit a působnosti.

Jsme akreditovaným ekocentrem ČSOP, dlouholetým členem Národní sítě EVVO a naše ekoporadna je součástí dobrovolného konsorcia pražských ekoporaden EkoporadnyPra­ha.cz.

( + ) Podporují nás


Peklo

Peklo II, s.r.o


Městská část Praha 10

Městská část Praha 10


A další »


Blíž příroděwww.blizpriro­de.cz


Činnost EkoCentra se skládá z těchto částí:

Během roku 2014 jsme na 12 akcích pro veřejnost přivítali 1133 návštěvníků. Děkujeme a těšíme se na některé z našich dalších akcích v letošním roce 2015!

Ročně na více než desítce námi organizovaných brigád odpracuje ve prospěch přírody a životního prostředí cca 150 – 200 dobrovolníků (spoluprací ve formě firemního dobrovolnictví) téměř 1 000 hodin.

V Praze 10 jsme v září 2013 slavnostně otevřeli novou naučnou stezku sv. Josefa v Malešicích, v říjnu 2014 pak naučnou stezku Strašnice.