Aktuálně

Pozvánky na jarní akce našeho EkoCentra
29.3. Vás zveme na tradiční Ukliďme svět!, pořádaném u nás v Malešickém lesíku i jinde na Desítce. 1.4. na Apríla se chystá další zajímavé promítání z cest. 26.4. se již nyní těšte na tradiční Den Země v Malešickém parku!
Obrázek
GINKGO slaví 25!
Náš oddíl Ginkgo v březnu tohoto roku slaví krásných 25 let činnosti! K této příležitosti proběhla vydařená oslava!
Obrázek

Kalendář akcí 2014 – těšíme se na setkání!


EkoCentrum vDomě

Prostřednictvím programu EkoCentra naše ZO ČSOP realizuje od roku 2004 svoje zejména osvětové působení na širší vrstvy veřejnosti s důrazem na komunitu naší městské části, zejména pak na děti a mládež. Během roku pravidelně pořádáme více než desítku akcí pro veřejnost či školy s cílem rozšiřovat environmentální povědomí, spoluutvářet dobrou celospolečenskou náladu a umožňovat setkávání různých lidí se společným zájmem – zdravou přírodou a kvalitním životním prostředím. Snažíme se o spolupráci s nejrůznějšími neziskovými, příspěvkovými, státními i dalšími organizacemi a o postupné rozšiřování aktivit a působnosti.

Jsme akreditovaným ekocentrem ČSOP, členem Národní sítě EVVO a naše ekoporadna je od roku 2011 součástí dobrovolného konsorcia pražských ekoporaden EkoporadnyPra­ha.cz.

( + ) Podporují nás


Peklo

Peklo II, s.r.o


Magistrát hl.m. Prahy

Magistrát hl.m. Prahy


A další »


Blíž příroděwww.blizpriro­de.cz


Činnost EkoCentra se skládá z těchto částí:

V roce 2013 jsme na 16 akcích pro veřejnost přivítali 1123 návštěvníků. Díky a opět se těšíme na shledání při našich dalších akcích!

Na další více než desítce brigád odpracovalo cca 150 – 200 dobrovolníků (spoluprácí ve formě firemního dobrovolnictví) téměř 1 000 hodin ve prospěch přírody a životního prostředí.

V Praze 10 jsme v září 2013 slavnostně otevřeli novou naučnou stezku sv. Josefa v Malešicích.