Aktuálně

Den s přírodou
V sobotu 13. 9. zveme všechny na další ročník akce Den s přírodou. Těšíme se na vás!
Obrázek
Další jarní akce našeho EkoCentra
Do prázdnin chystáme a zveme vás na komentovanou vycházku po malešické naučné stezce a cestovatelské promítání věnované Sicílii.

Kalendář akcí 2014 – těšíme se na setkání!


EkoCentrum vDomě

Prostřednictvím programu EkoCentra naše ZO ČSOP realizuje od roku 2004 svoje zejména osvětové působení na širší vrstvy veřejnosti s důrazem na komunitu naší městské části, zejména pak na děti a mládež. Během roku pravidelně pořádáme více než desítku akcí pro veřejnost či školy s cílem rozšiřovat environmentální povědomí, spoluutvářet dobrou celospolečenskou náladu a umožňovat setkávání různých lidí se společným zájmem – zdravou přírodou a kvalitním životním prostředím. Snažíme se o spolupráci s nejrůznějšími neziskovými, příspěvkovými, státními i dalšími organizacemi a o postupné rozšiřování aktivit a působnosti.

Jsme akreditovaným ekocentrem ČSOP, členem Národní sítě EVVO a naše ekoporadna je od roku 2011 součástí dobrovolného konsorcia pražských ekoporaden EkoporadnyPra­ha.cz.

( + ) Podporují nás


Peklo

Peklo II, s.r.o


Sdružení mladých ochránců přírody

SMOP


A další »


Blíž příroděwww.blizpriro­de.cz


Činnost EkoCentra se skládá z těchto částí:

V roce 2013 jsme na 16 akcích pro veřejnost přivítali 1123 návštěvníků. Díky a opět se těšíme na shledání při našich dalších akcích!

Na další více než desítce brigád odpracovalo cca 150 – 200 dobrovolníků (spoluprácí ve formě firemního dobrovolnictví) téměř 1 000 hodin ve prospěch přírody a životního prostředí.

V Praze 10 jsme v září 2013 slavnostně otevřeli novou naučnou stezku sv. Josefa v Malešicích.