Aktuálně

DEN S PŘÍRODOU 2017
Tradiční podzimní akce plná soutěží, her a dovedností je opět tu! Letos ve znamení JABLEK! Budeme moštovat, bude divadlo, huculové a hry. Přijďte v sobotu 17.9. do Malešického parku! Akce je také možností seznámit se s činností našeho oddílu GINKGO.
Obrázek
Užívejte si léto také
Všem přejeme vydařené letní prázdniny a dovolené. Nejbližší akce pro veřejnost naše i dalších malešických organizátorů hledejte přes letní měsíce i do konce tohoto kalendářního roku na stránce iniciativy Naše Malešice. Krásné léto!

EkoCentrum vDomě

(>) Chystáme pro vás!

Obrázek

Přijměte pozvání na některou z našich akcí pro veřejnost! Termíny akcí naleznete v Kalendáři akcí a též na stránce komunitní iniciativy Naše Malešice


( + ) Podporují nás


Peklo

Peklo II, s.r.o


Městská část Praha 10

Městská část Praha 10


A další »


Blíž příroděwww.blizpriro­de.cz


Prostřednictvím programu EkoCentra naše ZO ČSOP realizuje od roku 2004 svoje zejména osvětové působení na širší vrstvy veřejnosti s důrazem na komunitu naší městské části a domovské čtvrti, zejména pak na děti a mládež. Během roku pravidelně pořádáme na dvě desítky akcí pro veřejnost či školy s cílem rozšiřovat environmentální povědomí, spoluutvářet dobrou celospolečenskou náladu a umožňovat setkávání různých lidí se společným zájmem – zdravou přírodou a kvalitním prostředím pro život. Snažíme se o spolupráci s dalšími neziskovými, příspěvkovými, státními i dalšími organizacemi a o postupné rozšiřování aktivit a působnosti.

Jsme akreditovaným ekocentrem ČSOP, dlouholetým členem Národní sítě EVVO a naše ekoporadna je součástí dobrovolného konsorcia pražských ekoporaden EkoporadnyPra­ha.cz.

Činnost našeho EkoCentra se skládá z těchto částí:Během roku 2015 jsme na 21 akcích pro veřejnost přivítali přes 2000 návštěvníků. Děkujeme a těšíme se na některé z našich dalších akcích v letošním roce 2016!

Ročně na více než desítce námi organizovaných brigád odpracuje ve prospěch přírody a životního prostředí cca 150 – 200 dobrovolníků, formou spoluprace firemního dobrovolnictví, téměř 1 000 hodin.

V Praze 10 jsme v roce 2011 spoluzaložili kominitní iniciativu občanů Naše Malešice a díky ní jsme pro Vás v září 2013 otevřeli novou naučnou stezku sv. Josefa v Malešicích, v říjnu 2014 pak naučnou stezku Strašnice.