Aktuálně

Nový web organizace!
Naše ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ a naše Ekocentrum Malešice mají své nové webové stránky na adrese www.natura-praha.org. Do budoucna připravujeme také nový web pro náš oddíl Ginkgo, jeho prezentace zatím zůstává na adrese www.ginkgo-praha.org.
Jsme na táboře!
Přejeme všem krásný červenec, toulejte se po přírodě, odpočívejme od pandemie… Náš oddílový i organizační kolektiv si plnými doušky užívá krás Broumovska, letos již po třicátédruhé :)
Sousedské Malešice září!
V září zveme na všechny tradiční akce pro veřejnost! Ty podzimní i některé jarní, které odvála karanténa… Den s přírodou, Malešický blešák, Zažít Malešice jinak… Termíny a informace na webu www.malesice.e­u/akce nebo na našich nových stránkách ZO ČSOP

EkoCentrum vDomě

(>) Chystáme pro vás!

Obrázek

Přijměte pozvání na některou z našich akcí pro veřejnost! Termíny akcí naleznete v Kalendáři akcí a též na stránce komunitní iniciativy Naše Malešice


( + ) Podporují nás


Peklo

Peklo II, s.r.o


Městská část Praha 10

Městská část Praha 10


A další »


Blíž příroděwww.blizpriro­de.cz


Kudy z nudy

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
www.kudyznudy.cz


Prostřednictvím programu EkoCentra naše ZO ČSOP realizuje od roku 2004 svoje zejména osvětové působení na širší vrstvy veřejnosti s důrazem na komunitu naší městské části a domovské čtvrti, zejména pak na děti a mládež. Během roku pravidelně pořádáme na dvě desítky akcí pro veřejnost či školy s cílem rozšiřovat environmentální povědomí, spoluutvářet dobrou celospolečenskou náladu a umožňovat setkávání různých lidí se společným zájmem – zdravou přírodou a kvalitním prostředím pro život. Snažíme se o spolupráci s dalšími neziskovými, příspěvkovými, státními i dalšími organizacemi a o postupné rozšiřování aktivit a působnosti.

Jsme akreditovaným ekocentrem ČSOP, dlouholetým členem Národní sítě EVVO a naše ekoporadna je součástí dobrovolného konsorcia pražských ekoporaden EkoporadnyPra­ha.cz.

Činnost našeho EkoCentra se skládá z těchto částí:Během roku 2015 jsme na 21 akcích pro veřejnost přivítali přes 2000 návštěvníků. Děkujeme a těšíme se na některé z našich dalších akcích v letošním roce 2016!

Ročně na více než desítce námi organizovaných brigád odpracuje ve prospěch přírody a životního prostředí cca 150 – 200 dobrovolníků, formou spoluprace firemního dobrovolnictví, téměř 1 000 hodin.

V Praze 10 jsme v roce 2011 spoluzaložili kominitní iniciativu občanů Naše Malešice a díky ní jsme pro Vás v září 2013 otevřeli novou naučnou stezku sv. Josefa v Malešicích, v říjnu 2014 pak naučnou stezku Strašnice.