Clean Up the World - Ukliďme svět!

Této celosvětové akce, zaměřené na úklid přírody, při níž se zejména děti praktickou formou učí vážit si svého okolí, se od roku 1999 pravidelně účastní i naše základní organizace a s oddílem Mladých ochránců přírody Ginkgo. Ukliďme svět! koncipujeme i jako akci pro dobrovolníky z řad veřejnosti, kterým není lhostejné naše zelené okolí. V posledních letech také úspěšně rozvíjíme spolupráci v rámci tzv. firemního dobrovolnictví, kdy nám při úklidových akcích pomáhají zaměstnanci firem podporujících tento způsob pomoci neziskovému sektoru (například velcí mobilní operátoři, banky, ale v poslední době se zapojují i menší společnosti).

V posledních letech pravidelně uklízíme Malešický lesík, v minulosti jsme sbírali odpad v lokalitách plochy před malešickou poliklinikou Plaňanská či například na cyklostezce v Záběhlicích. Akce probíhá ve spolupráci s úřadem naší městské části Praha 10, která hradí a poskytuje kontejnery na odpad a pracovní pomůcky. Příležitostně také spolupracujeme s Lesy ČR, s.p. a tak několik minulých ročníků úklidu proběhlo v lesích ve středních Čechách.

Celostátním koordinátorem kampaně je v České republice Český svaz ochránců přírody.

Vznik Clean up the World

A proč uklízet svět? Protože je velmi znečištěn lidskou činností a pokud nechceme nedělní vycházky strávit na haldách odpadků na černých skládkách, tak se to občas udělat musí. Clean Up the World je mezinárodní environmentální program, který je inspirací a příležitostí pro lidi a společenství z celého světa, aby uklidili a starali se o životní prostředí. Podnět ke vzniku akce „Ukliďme svět“ dal v roce 1987 v Sydney Australan Ian Kiernan, když po své plavbě kolem světa zorganizoval úklid 270 km australského pobřeží společně s 40 000 dobrovolníky. V následujícím roce se australští ochranáři rozhodli zorganizovat akci celosvětově. Ian Kiernan se stal předsedou „světového organizačního výboru“ a záštitu převzal Program OSN pro životní prostředí (UNEP). V roce 1998 se akce zúčastnilo již 110 zemí z celého světa. Prezentaci celosvětové kampaně naleznete zde.

Pár fotek z již proběhlých Clean Upů

Clean Up 2009

Tradiční úklid Malešického lesíku.

DSC_0090.JPG DSC_0091.JPG DSC_0093.JPG DSC_0094.JPG DSC_0096.JPG DSC_0099.JPG DSC_0100.JPG DSC_0103.JPG

Clean up 08

letos jsme uklidili celý Malešický lesík.

Ještě to trošku dočisti smetákem a te to!Ještě to trošku dočisti smetákem a te to! Panečku, coto tady máme?Panečku, coto tady máme? Koukejte sebrat ještě ty pytlíky!Koukejte sebrat ještě ty pytlíky! A Sysel táhne, táhne a vytáhnout nemůže.A Sysel táhne, táhne a vytáhnout nemůže. No a co teď? Auto nikde pytle jsou plné....No a co teď? Auto nikde pytle jsou plné....

Související články