Pořádané akce

Každoročně v rámci činnosti našeho ekocentra uspořádáme více než desítku akcí pro veřejnost a školy, na které si nachází cestu pravidelně více než tisícovka návštěvníků, z toho více než polovina dětí a mládeže.

Jedná se především o akce lokálního charakteru za účelem posílení komunitního života v našich Malešicích, k čemuž jsme založili i stejnojmenou dobrovolnou občanskou iniciativu Naše Malešice.

Akce pořádáme samostatně nebo ve spolupráci s některými sdruženími místního, ale i celopražského významu. Mezi pravidelně pořádáné akce patří Den Země, Ukliďme svět nebo cestovatelské přednášky a promítání. Pro rok 2013 jsme se přidali k celopražské akci Zažít město jinak. V minulosti jsme například byli spolupořádateli krajského kola Ekologické olympiády v Praze a také jsme zorganizovali metodické setkání vedoucích oddílů.

Více podrobností i fotografií naleznete v prezentaci jednotlivých akcí.