Družiny

Aktuální stav (podzim 2018)

Náš oddíl Ginkgo je v současné době rozdělen do čtyř družin v rámci tří věkových kategorií.

Družinou pro nejmladší jsou Medvíďata – děti přijímáme od věku 7 až 9 let (resp. od 2. a 3. třídy ZŠ), holky i kluci jsou dohromady.

Druhou věkovou kategorii tvoří družiny Chobotnice a Kamzíci – děvčata a chlapci ve věku 9 až 14 let (resp. od 4. třídy ZŠ) se scházejí 1 x za 14 dní zvlášť (oddílové schůzky mají pak 1 x za 14 dní společně).

A konečně pokud člen oddílu dosáhne věku 14–15 let, pak jsou zde Starouši, ve kterých mu je nabídnuto členství. Tato družina sdružuje odrostlé děti, rádce a vedoucí oddílu. Členové se podílejí na programu oddílu, spolupracují s naší zřizovatelskou základní organizací ČSOP a také jsou pro ně pořádány některé akce speciální.

Historický vývoj (1989 až do současnosti)

Každá družina má svou historii, která je svázaná s tím, jak se vyvíjel oddíl. V nejstarší době založení oddílu v roce 1989 byl oddíl původně pouze chlapeckým kolektivem a družiny byly tři – Kamzíci (do roku 1992), Krahujci a Pavouci. Postupně jsme se rozrostli o Veverky (od 1994), po delší odmlce pak o Medvíďata (2000) a Starouše (2001). Nejmladší družinou jsou Chobotnice, vzniklé v roce 2005. V současnosti jsou Veverky, Krahujci a Pavouci neaktivní. Poslední změnou je, že družina Kamzíků byla v roce 2015 obnovena.

Stránky jednotlivých družin