Družiny

Náš oddíl Ginkgo je rozdělen do šesti družin v rámci tří věkových kategorií.

Družinou pro nejmladší děti ve věku 7 až 9 let (2. a 3. třídy základní školy) jsou Medvíďata.

Druhou kategorii tvoří Chobotnice, Veverky, Pavouci a Krahujci. Dvě dívčí a dvě chlapecké družiny pro kluky a holky ve věku 9 až 14 let.

A konečně pokud člen oddílu dosáhne přes 14 rok věku, pak je mu nabídnuto členství v družině Staroušů, která sdružuje odrostlé děti a vedoucí oddílu.

Historický vývoj

Každá družina má svou historii, která je svázaná s tím, jak se vyvíjel oddíl. V nejstarší době založení oddílu v roce 1989 byl oddíl původně pouze chlapeckým kolektivem a družiny byly tři – Kamzíci (do roku 1992), Krahujci a Pavouci. Postupně jsme se rozrostli o Veverky (od 1994), po delší odmlce pak o Medvíďata (2000) a Starouše (2001). Nejmladší družinou jsou Chobotnice, vzniklé v roce 2005.