CASTRENSIS MISERIA

Tábornické zkoušky oddílu GINKGO

Tábornické zkoušky se začínají plnit po splnění zkoušek nováčkovských. Na splnění CAMI je jeden pokus. Plnit CAMI lze maximálně do 31. 12. roku, v němž člen dovrší 25 let věku.

Starouši, jenž mají splněny alespoň 2 zkoušky z každé z osmi částí, jsou oprávněni plnit s nováčky a podepisovat NOMI.

Po splnění Tábornických zkoušek se člen stává Táborníkem a získává placku na krojovou košili.

I Oddíl

II Vlastivěda

III Všeobecné znalosti

IV Tábornictví

V Příroda

VI Dovednost a bystrost

VII Zdravověda

VIII Tělesná zdatnost

(Oddíl tělesná zdatnost platí pouze pro tělesně neomezené jedince.)