NOVITAS MISERIA

Nováčkovské zkoušky oddílu GINKGO

Na splnění nováčkovských zkoušek má každý člen – nováček 12 měsíců od data, kdy je začal plnit (cca po půl roku po příchodu do oddílu starších dětí, zpravidla o Velikonoční výpravě). V případě, že by je nestihl, má každý ještě druhý pokus, který však začíná ihned po uplynutí termínu prvního pokusu a je dlouhý pouhých 6 měsíců. Při nesplnění zaniká členství v oddíle.

Po splnění zkoušek se člen – nováček stává řádným oddílovým členem, získává Průkazní list a krojový šátek s turbánkem.

I Oddíl

II Idea

(o splnění celé této části hlasují všichni šátkovaní členové oddílu poté, co bude mít nováček splněny všechny ostatní části)

III Všeobecné znalosti

IV Tábornictví

V Příroda

VI Dovednost a bystrost

VII Zdravověda

VIII Tělesná zdatnost

(Oddíl tělesná zdatnost platí pouze pro tělesně neomezené jedince.)