Víkend ochránců přírody

Náš víkend v Praze 10

Pěkného slunného víkendu 16. a 17. září jsme využili k již tradičním akcím, jejichž cílem bylo šířit environmentální povědomí a dobrou náladu a také přírodě trochu ulehčit od několika černých skládek. V sobotu se uskutečnil druhý ročník Dne s přírodou, akce při které si děti i hravější rodiče přišli do Malešického parku vyzkoušet svoje nejen přírodovědné znalosti a dovednosti při nejrůznějších soutěžích a vyzískat posléze drobnou odměnu, létající balónek nebo projížďku na huculském koni z farmy Hucul Club Zmrzlík. Ke shlédnutí též byla fotovýstava soutěže Pohledy do přírody a závěr celé akce proběhla velice zajímavá ukázka zásahu cvičených policejních psů. Na Den s přírodou si našlo cestu na 150 dětí a dalších 100 dospělých. Druhý den v neděli jsme v počtup 26 dobrovolníků, zejména z řad našeho oddílu, uklidili dvě černé skládky na zelených plochách v naší městské části. Jednu v parčíku u strašnického nádraží a druhou v úseku cyklostezky v Záběhlicích. Vše v rámci celosvětové akce Clean up the world – Ukliďme svět! Obě akce se vydařily, opět za rok…

Míňa

Odměnové tee-pee Odměnové tee-pee Opičí dráha Opičí dráha Ukázka výcviku policejních psů Ukázka výcviku policejních psů Palačinka při úklidu Palačinka při úklidu Tohle je jen z malého parčíku Tohle je jen z malého parčíku