Aktuálně

DEN ZEMĚ v Malešicích již po dvanácté!
V sobotu 25. dubna zveme na tradiční Malešický DEN ZEMĚ všechny malé i velké, kteří si chtějí zasoutěžit, projet na koni nebo se jen pobavit s přáteli – nezapomeňte je pozvat, děkujeme ;) Těšíme se na vás!
Obrázek
Naše Malešice v březnu – přidejte ruce k dílu!
Všechny si dovolujeme pozvat na jarní březnové akce: malešické promítání filmů z festivalu Jeden svět a pak tradiční jarní úklid Malešického lesíka. A uklízet můžete případně pomoci i jinde na Desítce!

Akce našeho EkoCentra v roce 2015 – těšíme se na setkání!


Dobrovolnické akce

Nejbližší připravované akce pro dobrovolníky.

Další akce »


01/14 ZO ČSOP

„Natura, quo vadis?“

Jsme základní organizací Českého svazu ochránců přírody. Naše organizace byla založena v roce 1980 a v roce 1989 v ní byl založen turistický oddíl Ginkgo. V posledních letech se nám daří postupné rozšiřování našeho působení o další aktivity. Mezi současné hlavní cíle patří rozšiřování provozu EkoCentra a dále pak zkvalitňování praktické ochranářské činnosti. Prioritou našich aktivit pak dlouhodobě zůstává působení na veřejnost, především děti a mládež, formou environmentální výchovy a osvěty.

Od roku 2012 jsme součástí neformální iniciativy Společně pro desítku, sdružující občanská sdružení a jednotlivce z naší městské části. Zapojujeme se též do podpory a rozvoje komunitního života v našem nejbližším okolí prostřednictvím iniciativy Naše Malešice.

( + ) Podporují nás


Peklo

Peklo II, s.r.o


Městská část Praha 10

Městská část Praha 10


A další »


Blíž příroděwww.blizpriro­de.cz


Činnost naší organizace se skládá z těchto částí:

Naše organizace sdružuje v současné době 49 členů – 26 dospělých a 23 dětí (počet členů na jaře 2015).

Většina naší činnosti je realizována na dobrovolnické bázi. V roce 2012 jsme naší činnosti věnovali celkově 5 731 hodin, což představuje 239 dní čistého času – z toho připadlo 1 778 dobrovolnických hodin (tj. 74 dní) na oddílové akce (bez času příprav a bez ohledu na počet účastníků). Dalších cca 1000 dobrovol­nických hodin bylo odpracováno v přírodě pro přírodu prostřednictvím brigád.

Naším EkoCentrem pořádaných 12 akcí pro veřejnost přilákalo během roku 2014 celkově 1 133 návštěvníků.