Aktuálně

Den s přírodou a Zažít město jinak!
V sobotu 17. září jste všichni srdečně zváni do Malešického parku, který bude svědkem zatím asi největšího sousedského setkání naší čtvrti. Spolu s dalšími spolky, dobrovolníky i místními podniky se uskuteční akce Zažít Malešice jinak a v rámci této akce také náš tradiční podzimní Den s přírodou! Těšíme se na vás :))
Kalendář akcí pro veřejnost 2016
Přijměte pozvání na některou z našich akcí pro veřejnost! Všechny chystané akce našeho EkoCentra a naší místní iniciativy Naše malešice naleznete v Kalendáři akcí a též na vlastních stránckách komunitní iniciativy Naše Malešice. Těšíme se na setkání!

01/14 ZO ČSOP

„Natura, quo vadis?“

(>) Chystáme pro vás!

Obrázek

Přijměte pozvání na některou z našich akcí pro veřejnost! Termíny akcí naleznete v Kalendáři akcí a též na stránce komunitní iniciativy Naše Malešice


( + ) Podporují nás


Peklo

Peklo II, s.r.o


Sdružení mladých ochránců přírody

SMOP


A další »


Blíž příroděwww.blizpriro­de.cz


Jsme základní organizací Českého svazu ochránců přírody. Naše organizace byla založena v roce 1980 a v roce 1989 v ní byl založen turistický oddíl Ginkgo. V posledních letech se nám daří postupné rozšiřování našeho působení o další aktivity. Mezi současné hlavní cíle patří rozšiřování provozu EkoCentra a dále pak zkvalitňování praktické ochranářské činnosti. Prioritou našich aktivit pak dlouhodobě zůstává působení na veřejnost, především děti a mládež, formou environmentální výchovy a osvěty.

Od roku 2012 jsme součástí neformální iniciativy Společně pro desítku, sdružující občanská sdružení a jednotlivce z naší městské části. Dlouhodobě se snažíme o podporu rozvoje místního komunitního života prostřednictvím dobrovolné iniciativy Naše Malešice.

Činnost naší organizace se skládá z těchto částí:

Naše organizace sdružuje v současné době členů – 23 dospělých a 31 dětí (počet členů na podzim 2016).

Většina naší činnosti je realizována na dobrovolnické bázi, mnohaleté fungování nám umožňují dotace a dary veřejných, soukromých a dalších subjektů, ale též nezištná pomoc místních i dalších dobrovolníků, všem děkujeme za podporu!

Ročně na více než desítce námi organizovaných brigád odpracuje ve prospěch přírody a životního prostředí cca 150 – 200 dobrovolníků, prostřednictvím spolupráce v rámci firemního dobrovolnictví, téměř 1 000 odpracovaných hodin.

Naším EkoCentrem pořádaných 21 akcí pro veřejnost přilákalo během roku 2015 celkově přes 2 200 návštěvníků.