Chráněná území

Od roku 2004 intenzivně rozvíjíme činnost naší organizace v oblasti péče o zvláště chráněná území našeho města. Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy se nám v roce 2005 podařilo získat do dlouhodobé správy péči o přírodní památku (PP) Velká Skála. Největším počinem pak byla obnova louky v přírodní rezervaci (PR) Vinořský park v roce 2005. Tuto lokalitu máme v dlouhodobé správě od roku 2006. Mimo to jsme se podíleli na pracech v dalších 5 chráněných územích. Další činnosti, které se intenzivně věnujeme, je značení hranic chráněných území. Již jsme opravovali nebo nově vyznačovali hranice u 24 chráněných lokalit. Od roku 2007 má naše organizace ve správě kontrolu a postupnou obnovu značení na 50 z celkových 87 pražských ZCHÚ.

Management ZCHÚ

Značení ZCHÚ

V níže uvedených chráněných lokalitách našeho města jsme opravovali nebo zcela nově instalovali stojky s informační cedulí a státním znakem nebo vyznačovali hranice ZCHÚ. Celkem jsme zatím provedli pruhové značení na více než 50 km hranic a opravili nebo umístily přes 80 stojek (mnoho z nich díky vandalství opakovaně).