Clean Up the World

Clean Up the World – Ukliďme svět!

Této celosvětové akce, zaměřené na úklid přírody, při níž se zejména děti praktickou formou učí vážit si svého okolí, se od roku 1999 pravidelně účastní i naše základní organizace a náš oddíl Ginkgo.

Během uplynulých let jsme například uklízeli Malešický lesík a plochu před malešickou poliklinikou Plaňanská či například cyklostezku v Záběhlicích (ve spolupráci s úřadem naší městské části). Spolupracujeme též s Lesy ČR, s.p. a tak několik ročníků proběhlo v lesích ve středních Čechách.

Ukliďme svět! koncipujeme i jako akci pro dobrovolníky z řad veřejnosti, kterým není lhostejné naše zelené okolí.

Vznik Clean up the world

A proč uklízet svět? Protože je velmi znečištěn lidskou činností a pokud nechceme nedělní vycházky strávit na haldách odpadků na černých skládkách, tak se to občas udělat musí. Clean Up the World je mezinárodní environmentální program, který je inspirací a příležitostí pro lidi a společenství z celého světa, aby uklidili a starali se o životní prostředí. Podnět ke vzniku akce „Ukliďme svět“ dal v roce 1987 v Sydney Australan Ian Kiernan, když po své plavbě kolem světa zorganizoval úklid 270 km australského pobřeží společně s 40 000 dobrovolníky. V následujícím roce se australští ochranáři rozhodli zorganizovat akci celosvětově. Ian Kiernan se stal předsedou „světového organizačního výboru“ a záštitu převzal Program OSN pro životní prostředí (UNEP). V roce 1998 se akce zúčastnilo již 110 zemí z celého světa. Koordinátorem akce v České republice je Český svaz ochránců přírody.