Městská zeleň a sady

Praha 10, Plaňanská – kosení, úklid odpadu

Na ploše u polikliniky na Plaňanské v naší městské části pravidelně dvakrát do roka sečeme biomasu a úklízíme odpadky po kultivovaných lidech, kteří asi neví jak vypadá odpadkový koš nebo popelnice. Pokosená tráva buď končí v kompostárně hl.m. Prahy, která se mimochodem nachází v naší městské části naproti sběrnému dvoru Domeček, nebo trávu sušíme na seno. To se zužitkovává jako krmivo pro koně na farmě Hucul Clubu Zmrzlík.

Sedlec, Jinonice, Lysolaje – číslování ovocných stromů

Ve třech třešňových sadech jsme provedli číslování stromů, které zjednodušilo činnost při následném pomologickém výzkumu původních druhů ovocných stromů, které by měly být nově v pražských třešňovkách vysazovány.