Naučné stezky

V roce 2007 jsme zrealizovali Naučnou stezku v Údolí pod Klíčem v Libereckém kraji. Druhá naučná stezka, kterou jsme zrelalizovali v roce 2008, leží v severovýchodním cípu Prahy v trase Bažantnice v Satalicích – Vinořský park – Vinoř. Následně jsme realizovali mnoho dalších stezek, o které se pravidelně staráme.