NS Barrandovské skály

Na jaře roku 2014 jsme vybudovali novou naučnou stezku, která nahradila původní stezku pod Barrandovskými skalami. Naučná stezka čítá 10 zastavení, začíná u tramvajové zastávky Hlubočepy a v délce trasy 2,5 km vede k autobusové zastávce Malá Chuchle. První zastavení je za podchodem pod tratí u tramvajové zastávky. Dále vede trasa pod Barrandovským mostem, podél Vltavy pod Barrandovskými skalami až do Malé Chuchle, kde je poslední zastavení na u Bránického mostu. Na stezku navazuje na naučná stezka Chuchelský háj, kterou jsme zrekonstruovali spolu s touto stezkou. Stezka vede jednou z nejvýznamnějčích geologických lokalit u nás, texty se věnují především geologii území a historickým zajímavostem.

Obnova naučné stezky byla realizována za finančního přispění Magistrátu hlavního města Prahy, „MČ Praha 5“: [www.praha5.cz] a „MČ Velká Chuchle“: [www.chuchle.cz].

Jaká jsou jednotlivá zastavení?

1. Zbraslavská silnice

Jedná se o úvodní text, kde jsou zmáíněny historické sovislosti vzniku Zbraslavské silnice a současně Barrandovy skály. S tím souvisí i události roku 1842, kdy byla Praha na nějakou dobu v rukách francoutského vojska. Je zde také zmínka o Joachymovi Barrandovi, též francouzovi, který naopat tuto lokalitu světově proslavil.

2. Devon – Ems

Jak už napovídá název zastavení, dostáváme se v textu do doby kdy zdejší skály vznikaly, období od konce Ordoviku do Devonu. Tabule návštěvníka uvádí do souvislostí geologického vývoje zdejších skal, ukazuje jak se naše země v tomto období posouvala na mikrokontinentu od jižního pólu až k rovníku. Poslední odstavec se věnuje stavbě Barrandovského mostu, pod nímž zastavení stojí.

3. KUKUK

Název zastavení, i když to tak vypadá nás neupozorňuje, abychom se podívali co se zde píše ani není o kukačkách. KUKUK je zkratka názvu zdejší lokality, která je velmi bohatá na zkameněliny. Také se zde dozvíte, kdo sestavil sbírku více jak 400 zde nalezených druhů zkamenělých živočichů a rostlin.

4. U kapličky

Zastavení stojí u kaple Panny Marie Bolestné, která ale nebývala vždy kaplí a byla postavena v u nás ne příliš obvyklém stavebním slohu. Také je zde pár slov o tom, jaké zkameněliny se zde dají najít a jakým způsobem se sbírají.

5. Lomy pod terasami

V dnes velmi zarostlém lomu u tohoto zastavení býval za první republiky plavecký bazén. Nad lomem jsou ruiny tzv barrandovských teras, v té době vyhlášeného podniku. O osudu těchto staveb se zde dozvíte více. Stěny lomu se datují do období, které celosvětově nese jméno po našem hlavním městě – prag.


6. Barrandova skála

Zde se dovíte jak se vzhled skály s úžasným vrásněním v minulosti měnil. Zjistíte jak se jmenují jednotlivé typy vrás, Proč se zde všechno jmenuje po Barrandovi i to že nápis na skále býval dříve pozlacen.

7. Hranice Silur – Devon

Na tomto zastavení se na cestě do minulosti dostáváme z Devonu do Siluru (cca pred 416 milionů let. Dozvíte se, že u násl především v této oblasti máme několik celosvětově uznávaných stakdartů, podle kterých se posuzují hranice mezi jednotlivými geologickými stupni (vrstvami či obdobími) na celém světě, i to jak se zjistí, že na začátku Devonu vyla v této oblasti častá silná zemětřesení.

8. Bazaltová žíla

Na tomto zastavení se píše o tom co způsobí taková podmořská sopka v místech kde není ve vodě dost kyslíku, o tom co to je vlastně diabaz i o tom, že nejen v dnešní době zde dochází k sesuvům skal. Zajímavostí je i džungle, která porůstá zdejší skály. Proč tomu tak je?

9. Vyskočilka

Zde zjistíte, že růžičky můžou být i z kamene, co mají zdejší skály společného s čedičovými sloupy na kopcích severních Čech. Název zastavení zase odkazuje na význam tohoto místa v minulosti, kdy zde stávala na hlavní silnici poslední hospoda před Prahou – Vyskočilka.

10. Most inteligence

Toto zastavení se věnuje jedinému tématu, za to velmi zajímavému – Bránickému mostu. Málo které město se může pochlubit mostem, který by mohl být světovým unikátem, ale díky lidem, kteří se dostali po válce k moci z něj je pouze pomník jejich hlouposti.