Naučná stezka - Milíčov

V úterý 1.listopadu 2011 proběhlo předání a otevření naučné stezky Milíčov. Stezka prochází přírodní památkou Milíčovský les a rybníky a vytváří příjemný okruh pro pěší procházky. Na celé své trase dlouhé cca 4,5 km má 9 zastavení s informačními panely. Na každém panelu je uvedena tzv. kvízová otázka s výběrem ze čtyř možností. Pokud čtenář panel obejde, dozví se správnou odpověď. Na každém palu je také uveden tag s QR kódem, který dává možnost získat další informace na internetu.

Naučnou stezku realizovala
01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
za finančního přispění Skanska a.s

Jaká jsou jednotlivá zastavení?

1. Historie

Toto první zastavení se nalézá na severozápadním okraji Milíčovského vrchu. Na tomto zastavení si můžete přečíst informace o této naučné stezce a také jak již název napovídá o minulosti území.

2. Vliv člověka

Druhé zastavení je od prvního téměř na dohled. Z informačního panelu se lze dočíst o lidské činnosti a o jejím působení na přírodní památku Milíčovský les a rybníky. Dále panel pojednává o vlivu výstavby sídliště na vodní režim a o nepůvodních druzích.

3. Milíčovské mokřiny

Zastavení je umístěno vedle hráze nově zrekonstruovaného rybníka jménem Křtiny. Na tomto zastavení se čtenář dozví něco málo o biotopu tůní, mokřin a rákosin a o významu tohoto biotopu nejen pro přírodní památku Milíčovský les a rybníky. Dále se zde může dozvědět, jací obojživelníci zde vlastně žijí.

4. Pastva

Čtvrté zastavení je zaměřeno na pastviny, které se zde v okolí stezky rozkládají. Naučný panel informuje čtenáře o tom, jak a na co vlastně pastva působí, o tom, proč je dnes ve městě méně motýlů.

5. Brouci ve stromech

Na východním okraji přírodní památky Milíčovský les a rybníky se rozkládá rybník Vrah a na jeho hrází stojí další zastavení věnující se tentokrát broukům ve stromech. Dozvíte se zde, proč mají brouci rádi osamocené stromy a aleje a také něco o tesaříku obrovském.

6. Milíčovské rybníky

Posledním rybníkem, který na své cestě po naučné stezce potkáme je Milíčovský rybník. Až u něj stojí informační panel věnující se právě zdejším rybníkům. Čtenář se zde může dozvědět, co je to pásmo mělké a hluboké vody a jaký vliv má kapr obecný na ekosystém rybníku.

7. Třešňovka

Popojdete-li pár kroků od Milíčovského rybníku, dostenete se k třešňovce, které se věnuje právě zdejší zastavení. Dočtete se zde o ovocných stromech v krajině, o významu starých odrůd třešní a o tom, že tu byl vysazen sad těchto třešní a dalších původních dřevin.

8. Rostliny

Na předposledním zastavení, které se nalézá uprostřed Milíčovského lesa se můžete dočíst o rostlinách. Co to je jarní aspekt a co letní aspekt. Jaké rosliny rostou v Milíčovském lese a jak se hospodaří na loukách.

9. Les

Deváté zastavení v západní části lesa je poslední, které stezku uzavírá a vytváří pro návštěvníky příjemný okruh pro pěší procházku. Tento poslední panel se věnuje lesu. Dozvíte se zde, co je všechno součástí lesa a jak se v takovém lese hospodaří.

Mapka