PP Zmrzlík

PP Zmrzlík – údržba stepních společenstev

Na podzim roku 2006 jsme v této přírodní památce v Praze 5 – Zadní Kopanině, která částečně spadá do CHKO Český kras, provedli údržbu a propojení dvou stepních luk. V prostoru byl proveden zásah proti zarůstání keřovitých druhů (růže šípková, slivoň trnka).