PR Vinořský park

PR Vinořský park – obnova a sečení louky, likvidace křídlatky a bolševníku, hadí líheň

V roce 2005 se naší stěžejní činností managementu přírodních lokalit stala obnova louky v přírodní rezervaci Vinořský park v Praze 9. Plochu o rozloze 4000 m2 jsme v postupném sledu zbavily hustého porostu náletových dřevin a spadlých stromů, aby mohla být plocha následně zorána a zvláčena. Tato fáze probíhala ve spolupráci s místními zemědělci z podniku VinAgro. Louka byla oseta předepsanou travní směsí a nyní ji průběhu letních měsíců dvakrát sečeme. Usušené seno našlo svou užitečnost na farmě Hucul Clubu Zmrzlík jako krmivo pro koně. Poblíž louky také nově budujeme hadí líheň. Kromě obnovování louky na dalších místech parku likvidujeme agresivní zástupce vyšších rostlin – křídlatku a bolševník velkolepý. Rostliny jsou nejprve oslabeny postřikem a následně koseny. Tyto k nám zavlečené rostliny jsou odstraňovány, aby nezabraňovali růstu původních rostlin daného biotopu.