Stezka Sv. Josefa v Malešicích

Naučná stezka Malešice„Stezka Sv. Josefa“ je připravovanou naučnou stezkou vytvářející procházkový okruh starými i novými Malešicemi a přilehlou zelení. Pro návštěvníky je navrženo devět zastavení, na kterých se mohou seznámit se zajímavostmi dané lokality nebo se pobavit na instalovaných enviromentálních atrakcích.

Oficiální představení připravované naučné stezky Malešice (pdf)

Obrázek

Cílem aktivit spojených s realizací naučné stezky oblastí Malešic je znovu objevit, prozkoumat a ukázat cenné prvky území (prvky městské, vesnické a přírodní), které nezaměnitelným způsobem utvářely historii a tvář Malešic jako samostatné obce a později městské části Prahy. Naučná stezka Malešice (viz. mapa) provede zájemce skrze současné i historické Malešice. Velkým potenciálem je napojení naučné stezky na naučnou stezku Prahy 9, která v současné době končí v areálu Botanické zahrady (Jiráskovy vily / Malešického zámečku).

Kontaktní údaje
01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
Rektorská 22, Praha 10 – Malešice, 108 00
tel: +420 603 426 895
e-mail: info (at) natura-praha.org

Mapa naučné stezky

Obrázek

Témata zastavení a atrakce

Obrázek
Zastavení č.1
U budovy České pošty (bus Plaňanská)
historie oblasti Malešic
plánek stezky na současné i historické mapě
odkaz na průvodce stezkou s mapou a zábavným kvízem pro děti
poznámka: na všech zastávkách NS bude umístěn TAGG (QR kód pro stažení informací z internetu)
Obrázek
Zastavení č.2
U bývalé zdi Malešického parku
malešický park – historie a současnost
plánek malešického parku
dobrovolnická práce pro přírodu
atrakce: hledání rozdílů
Obrázek
Zastavení č.3
Na kopci v Malešickám parku
městská příroda – flóra
historie Sídliště Malešice
panoramatické informační tabule – výhledy
atrakce: skákací panák
Obrázek
Zastavení č.4
Na okraji lesa
městská příroda – tvorba krajiny
zaniklá cesta a pískovna
možnost herních prvků v lese
lavičky k posezení
atrakce: kvíz – 3 různé ptačí budky, šablona zajíce bez obličeje pro možnost focení dětí
Obrázek
Zastavení č.5
V Malešickém lese
nedokončený kostel Sv. Josefa (3D model, vizualizace)
areál Domova důchodců
městská zeleň – lesy v Praze
lavičky k posezení
atrakce: Dřevěné palisádové bludiště
Obrázek
Zastávka č.6
U výklenkové kapličky
kostelík / motlitebna, kaplička
„Kolonka“ – unifikovaná výstavba RD
živá zahrada – hmyzí hotel
atrakce: průhled na kapličku přes plexisklo s povodním stavem kapličky (fotografie, kresba)
Obrázek
Zastávka č.7
Strnadova ulice
železniční viadukta železnice
Botanická zahrada (Jiráskova vila) tzv. Zámeček, vyhlídka na areál
odbočka k Botanické zahradě a možné napojení na NS Prahy 9
atrakce: kovový hlavolam srdce
Obrázek
Zastávka č.8
Malešické náměstí
historie obce Malešice
Malešický zámek
kaplička Sv. Václava
Malešická tvrz
Univerzitní statek, stará pošta, kovárna
atrakce: poznávání slohů historický architektury
Obrázek
Zastavení č.9
Počernická ulice (bus Sídliště Malešice)
historie sídliště Malešice 2
tématika spalovny a likvidace odpadů, kompostárna
káranský vodovod
budoucnost, plány a vize pro oblast Malešic
atrakce: poznávání stromů

Reference – realizované naučné stezky