Zachraňme studánky

Do tohoto celostátního programu na záchranu a zachování přirozených zdrojů pitné vody v krajině jsme se zapojili v roce 2006. Námi vlastnoručně zbudovaná studánka se nachází na louce v Broumovských stěnách vesnice Machov, kde náš oddíl Ginkgo každoročně pořádá letní tábor. Drobnou údržbu studánky provádějí zejména děti z oddílu. Vše jen kazí fakt, že voda v současné době není pitná (neprošla rozborem), zejména vlivem malého průtoku v důsledku horkých letních měsíců. Tento program celostátně koordinuje Sdružení Mladých ochránců přírody.