Aktuálně

Kalendář akcí pro veřejnost 2016
Všechny chystané akce našeho EkoCentra naleznete v kalendáři akcí komunitní iniciativy Naše Malešice. Od září 2016 chystáme nový kalendář akcí i pro naše stránky. Přejeme krásné léto a vydařené dovolené i prázdniny!
PF 2016 a Tříkrálové pozvání
Přejeme všem našim členům, podporovatelům a návštěvníkům akcí v Malešicích a jejich celým rodinám hodně zdraví i kousek potřebného štěstí v právě započatém roce 2016. Mnoho úspěchů i úsměvů a dovolujeme si všechny pozvat na Tříkrálový pochod světel (jehož jsme spolupořadateli), který se uskuteční ve středu 6.1. od 17:00 v Malešicích. Informace k akci naleznete na samostatné stránce.

Akce našeho EkoCentra v roce 2015 – těšíme se na setkání!


Dobrovolnické akce

Nejbližší připravované akce pro dobrovolníky.

Další akce »


01/14 ZO ČSOP

„Natura, quo vadis?“

Jsme základní organizací Českého svazu ochránců přírody. Naše organizace byla založena v roce 1980 a v roce 1989 v ní byl založen turistický oddíl Ginkgo. V posledních letech se nám daří postupné rozšiřování našeho působení o další aktivity. Mezi současné hlavní cíle patří rozšiřování provozu EkoCentra a dále pak zkvalitňování praktické ochranářské činnosti. Prioritou našich aktivit pak dlouhodobě zůstává působení na veřejnost, především děti a mládež, formou environmentální výchovy a osvěty.

Od roku 2012 jsme součástí neformální iniciativy Společně pro desítku, sdružující občanská sdružení a jednotlivce z naší městské části. Dlouhodobě se snažíme o podporu rozvoje místního komunitního života prostřednictvím dobrovolné iniciativy Naše Malešice.

( + ) Podporují nás


Peklo

Peklo II, s.r.o


Magistrát hl.m. Prahy

Magistrát hl.m. Prahy


A další »


Blíž příroděwww.blizpriro­de.cz


Činnost naší organizace se skládá z těchto částí:

Naše organizace sdružuje v současné době 49 členů – 26 dospělých a 23 dětí (počet členů na jaře 2015).

Většina naší činnosti je realizována na dobrovolnické bázi. V roce 2012 jsme naší činnosti věnovali celkově 5 731 hodin, což představuje 239 dní čistého času – z toho připadlo 1 778 dobrovolnických hodin (tj. 74 dní) na oddílové akce (bez času příprav a bez ohledu na počet účastníků). Dalších cca 1000 dobrovol­nických hodin bylo odpracováno v přírodě pro přírodu prostřednictvím brigád.

Naším EkoCentrem pořádaných 12 akcí pro veřejnost přilákalo během roku 2014 celkově 1 133 návštěvníků.