Poděkování

Děkujeme všem našim donátorům, kteří nás podpořili v roce 2017

Hlavní město Prahy

Městská část Praha 10

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V minulosti nás také podpořili

Dále děkuje všem, bez jejichž podpory „by to nešlo“